Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 21-40 of 44 documents


21. Forum Philosophicum: Volume > 2
Henryk Majkrzak SCJ La dignità dell'uomo nel pensiero di San Tommaso d'Aquino
view |  rights & permissions | cited by
22. Forum Philosophicum: Volume > 2
Henryk Majkrzak SCJ Godność człowieka w ujęciu św. Tomasza z Akwinu
view |  rights & permissions | cited by
23. Forum Philosophicum: Volume > 2
Roman Darowski SJ La Philosophie des jésuites en Pologne du XVIᵉ au XVIIIᵉ siècle. Essai de synthèse
view |  rights & permissions | cited by
24. Forum Philosophicum: Volume > 2
Roman Darowski SJ Filozofia jezuitów w Polsce od XVI do XVIII wieku, Próba syntezy
view |  rights & permissions | cited by
25. Forum Philosophicum: Volume > 2
Franciscus Bargieł SJ Joannis Morawski SJ (1633-1700) philosophia
view |  rights & permissions | cited by
26. Forum Philosophicum: Volume > 2
Franciszek Bargieł SJ Filozofia Jana Morawskiego SJ (1633-1700)
view |  rights & permissions | cited by
27. Forum Philosophicum: Volume > 2
Stanisław Ziemiański SJ Spór o przygodność
view |  rights & permissions | cited by
28. Forum Philosophicum: Volume > 2
Stanisław Ziemiański SJ Die Kontingenz-frage
view |  rights & permissions | cited by
book reviews / recenzje
29. Forum Philosophicum: Volume > 2
rd Transcendencja człowieka wprzyrodzie [Transcendance de I'homme dans le monde]
view |  rights & permissions | cited by
30. Forum Philosophicum: Volume > 2
Artur Rybowicz SJ Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia problematyki, [A Philosophy of Culture, The Inspirations of Personalism]
view |  rights & permissions | cited by
31. Forum Philosophicum: Volume > 2
rd Dwie antropologie. Tomaszowa i Marcelowa teoria człowieka [Deux anthropologies. La théorie de Thomme de Thomas d'Aquin et de Marcel]
view |  rights & permissions | cited by
32. Forum Philosophicum: Volume > 2
RG Intensywność doświadczenia religijnego a koncepcja siebie [Intensity of Religious Experience and Self-Concept]
view |  rights & permissions | cited by
33. Forum Philosophicum: Volume > 2
Dominik Wider OCD Zagadnienie doświadczenia religijnego (Próba syntezy) [The Problem of Religious Experience. Attempt of synthesis]
view |  rights & permissions | cited by
34. Forum Philosophicum: Volume > 2
Stanisław Ziemiański SJ Afirmacja Boga i życie moraine w ujęciu Jerzego Mirewicza SJ [Anerkennung der Existenz Gottes und moralisches Verhalten - nach Meinung von Jerzy Mirewicz SJ]
view |  rights & permissions | cited by
35. Forum Philosophicum: Volume > 2
Kazimierz Puchowski Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku [Philosophy in Jesuit Schools in Poland in the 16th Century]
view |  rights & permissions | cited by
36. Forum Philosophicum: Volume > 2
Damian Radecki Wojciech Sokołowski SJ (1586-1631) i jego filozofia [Wojciech Sokołowski SJ (1586-1631) et sa Philosophie]
view |  rights & permissions | cited by
37. Forum Philosophicum: Volume > 2
Stanisław Pyszka SJ Wizja państwa w nauczaniu jezuitów polskich w latach 1564-1668 [The Vision of the State in the Teaching of the Polish Jesuits in 1564-1668]
view |  rights & permissions | cited by
38. Forum Philosophicum: Volume > 2
JS Oświecenie chrześcijańskie. Z dziejów polskiej kultury filozoficznej [The Christian Enlightenment. A study in the history of Polish philosophical culture]
view |  rights & permissions | cited by
39. Forum Philosophicum: Volume > 2
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995. Opracował Ludwik Grzebień SJ przy wspölpracy zespolu jezuitöw [Encyclopaedia of Information on the Jesuits on the Territories of Poland and Lithuania, 1564-1995. Ed. L. Grzebień SJ]
view |  rights & permissions | cited by
40. Forum Philosophicum: Volume > 2
Jesuit Faculty of Philosophy in Cracow - General Information
view |  rights & permissions | cited by