Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 21-40 of 68 documents

Show/Hide alternate language

artykuły ofiarowane księdzu profesorowi józefowi herbutowi
21. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Zbysław Muszyński Zbysław Muszyński
O komunikowaniu się z Bogiem: Uwag kilka na marginesie pewnej książki i artykułu
On Communication with God

view |  rights & permissions | cited by
22. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Joanna Odrowąż-Sypniewska Joanna Odrowąż-Sypniewska
Sztywność nazw ogólnych jako identyczność ich abstrakcyjnego desygnatu
Rigidity of General Names as Identity of Their Abstract Designatum

view |  rights & permissions | cited by
23. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Antoni B. Stępień Antoni B. Stępień
Zagadnienie swoistości sfery estetycznej
The Question of Peculiarity of the Aesthetic Sphere

view |  rights & permissions | cited by
24. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Tadeusz Szubka Tadeusz Szubka
Kategoria filozofii analitycznej: Uwagi o kształtowaniu się terminu
The Category of Analytic Philosophy

view |  rights & permissions | cited by
25. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Monika Walczak Monika Walczak
Wartościujący wymiar kategorii racjonalnoąci nauki
The Valuing Dimension of the Category of the Rationality of Science

view |  rights & permissions | cited by
26. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Rafał P. Wierzchosławski Rafał P. Wierzchosławski
Eksperci, laicy i światli obywatele a problem dystrybucji wiedzy społecznie uprawomocnionej
Experts, Laymen and Well-Informed Citizens

view |  rights & permissions | cited by
27. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Jacek Wojtysiak Jacek Wojtysiak
O argumencie moralnym za istnieniem Boga
On the Moral Argument for the Existence of God

view |  rights & permissions | cited by
28. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Jan Woleński Jan Woleński
Modalności zdaniowe
Propositional Modalities

view |  rights & permissions | cited by
29. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Kazimierz Wolsza Kazimierz Wolsza
Transcendentalność i historyczność dos´wiadczenia estetycznego: Koncepcja Richarda Schaefflera
Transzendentalität und Geschichtlichkeit der Ästhetischen Erfahrung

view |  rights & permissions | cited by
30. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Zofia J. Zdybicka Zofia J. Zdybicka
Religia i technika
Religion and Technique

view |  rights & permissions | cited by
31. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Urszula Żegleń Urszula Żegleń
O rozumieniu w aspekcie semiotyczno-epistemologicznym
On Understanding in the Semiotic-Epistemological Aspect

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
32. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Anna Fligel-Piotrowska Anna Fligel-Piotrowska
Wielcy myśliciele Zachodu. Dzieje filozoficznego zdziwienia
Wielcy myśliciele Zachodu. Dzieje filozoficznego zdziwienia

view |  rights & permissions | cited by
33. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Anna Głąb Anna Głąb
Consciousness and Language
Consciousness and Language

view |  rights & permissions | cited by
34. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 2
Piotr Markiewicz Piotr Markiewicz
Świadomość. Poznanie. Naoczność poznania
Świadomość. Poznanie. Naoczność poznania

view |  rights & permissions | cited by
prace ofiarowane profesorowi henrykowi piersie
35. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Henryk Piersa Henryk Piersa
Moje studia i praca naukowa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Moje studia i praca naukowa w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim

view |  rights & permissions | cited by
36. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Publikacje Prof. dra hab. Henryka Piersy
Publikacje Prof. dra hab. Henryka Piersy

view |  rights & permissions | cited by
37. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Józef Życiński Józef Życiński
Le scienze naturali nel processo delle trasformazioni culturali: verso un dialogo interdisciplinare
Nauki przyrodnicze w procesie przemian kulturowych

view |  rights & permissions | cited by
38. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Od informacji ku mądrości
From Information towards Wisdom

view |  rights & permissions | cited by
39. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Marek Szydłowski, Adam Krawiec Marek Szydłowski
Promieniowanie reliktowe podpisem topologii Wszechświata
The Relict Radiation as a Signature of Topology for Universe

view |  rights & permissions | cited by
40. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Inferencyjna funkcja konstruktów teoretycznych w nauce
The Inferential Function of Theoretical Constructs in Science

view |  rights & permissions | cited by