Cover of Studia Philosophica
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Displaying: 21-28 of 28 documents


recenze • book reviews
21. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 1
Jiří Gabriel Josef Ludvík Fischer, Výbor z díla III, eds. Sylva Fischerová
view |  rights & permissions | cited by
22. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 1
Jiří Gabriel O. A. Funda, Racionalita versus transcendence. Spor Hanse Alberta s moderními teology
view |  rights & permissions | cited by
23. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 1
Jakub Mácha Marek Picha – Dagmar Pichová, 100 myšlenkových experimentů ve filozofii
view |  rights & permissions | cited by
24. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 1
Ivana Holzbachová Gottfried Schramm, Dějiny a řády života (pět rozhodujících zlomů lidských dějin)
view |  rights & permissions | cited by
25. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 1
Ivana Holzbachová Pierre Manent, Lidská obec
view |  rights & permissions | cited by
26. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 1
Jan Zouhar Polska fenomenologia przedwojenna. Antologia tekstów, eds. Dariusz Bęben, Marta Ples-Bęben
view |  rights & permissions | cited by
27. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 1
Jan Zouhar V. Doubek – L. Hladký – R. Vlček a kol., T. G. Masaryk a Slované
view |  rights & permissions | cited by
28. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 1
Jan Zouhar Ondrej Mészáros, Dejiny maďarskej filozofie
view |  rights & permissions | cited by