Cover of Studia Philosophica
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Displaying: 21-26 of 26 documents


recenze • book reviews
21. Studia Philosophica: Volume > 60 > Issue: 1
Ivana Holzbachová Maria Ossowska, Měšťanská morálka
view |  rights & permissions | cited by
22. Studia Philosophica: Volume > 60 > Issue: 1
Ivana Holzbachová Hayden White, Metahistorie: Historická imaginace v Evropě devatenáctého století
view |  rights & permissions | cited by
23. Studia Philosophica: Volume > 60 > Issue: 1
Jan Zouhar Marcel Martinkovič (ed.), Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia
view |  rights & permissions | cited by
24. Studia Philosophica: Volume > 60 > Issue: 1
Marek Hrubec Petr Bláha, Zotročení svobodou: filosofický pokus o genealogii moderního otroctví
view |  rights & permissions | cited by
25. Studia Philosophica: Volume > 60 > Issue: 1
Břetislav Horyna Joseph Heath – Andrew Potter, Kup si svou revoltu! O mýtu kontrakultury aneb proč revolta proti konzumnímu kapitalismu není pro systém hrozbou, ale naopak hnací silou
view |  rights & permissions | cited by
26. Studia Philosophica: Volume > 60 > Issue: 1
Jiří Gabriel Karel Floss, Hledání duše zítřka
view |  rights & permissions | cited by