Cover of Roczniki Filozoficzne
Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 41-60 of 68 documents

Show/Hide alternate language

prace ofiarowane profesorowi henrykowi piersie
41. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Zenon E. Roskal Zenon E. Roskal
Miejsce, próżnia i przestrzeń w przednewtonowskiej filozofii przyrody
Place, Vacuum and Space in Pre-Newtonian Philosophy of Nature

view |  rights & permissions | cited by
42. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Jerzy Kaczmarek Jerzy Kaczmarek
Idoneizm a klasyczne ujęcie prawdy poznawczej
L’idonéisme et la conception classique de la vérité cognitive

view |  rights & permissions | cited by
43. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Dariusz Dąbek Dariusz Dąbek
Edwarda A. Milne’a ujęcie zasady kosmologicznej
Edward A. Milne’s Approach to the Cosmological Principle

view |  rights & permissions | cited by
44. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Agnieszka Pyrzyńska Agnieszka Pyrzyńska
Stwierdzanie związku przyczynowego w badaniach dotyczących wpływu słabych niejonizujących pól elektro-magnetycznych na rozwój zarodkowy człowieka
Ascertaining the Causal Relationship in the Studies of the Effects of Weak Nonionizing Electromagnetic Fields on Embryogenesis of Man

view |  rights & permissions | cited by
artykuły
45. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Stanisław Kiczuk Stanisław Kiczuk
O logice modalnej
On Modal Logic

view |  rights & permissions | cited by
46. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Anna Modrzejewska Anna Modrzejewska
O implikacji kauzalnej
On Causal Implication

view |  rights & permissions | cited by
47. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Adam Nowaczyk Adam Nowaczyk
Czy filozofia analityczna sama sobie wykopała grób?
Has Analytical Philosophy Dug Out a Grave for Itself?

view |  rights & permissions | cited by
48. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Marek Osmański Marek Osmański
Miasto duszy według Filona z Aleksandrii
The City of Soul in Philo of Alexandria

view |  rights & permissions | cited by
49. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Piotr K. Szałek Piotr K. Szałek
Psychologizm versus antypsychologizm: Johna Locke’a charakterystyka treści mentalnej
Psychologism versus Anti-psychologism

view |  rights & permissions | cited by
50. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Robert Trypuz Robert Trypuz
Spór o wartość logiczną norm. Logika norm a logika deontyczna
The Discussion about the Truth Value of Norms. Logic of Norms and Deontic Logic

view |  rights & permissions | cited by
tłumaczenia
51. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Alvin Plantinga, Marcin Iwanicki Alvin Plantinga
Argumenty za istnieniem Boga
Argumenty za istnieniem Boga

view |  rights & permissions | cited by
52. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Derek Parfit, Marcin Iwanicki Derek Parfit
Dlaczego cokolwiek istnieje? Dlaczego właśnie to?
Dlaczego cokolwiek istnieje? Dlaczego właśnie to?

view |  rights & permissions | cited by
53. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Richard Swinburne, Marcin Iwanicki Richard Swinburne
Odpowiedź Derekowi Parfitowi
Odpowiedź Derekowi Parfitowi

view |  rights & permissions | cited by
54. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Peter van Inwagen, Marcin Iwanicki, Marek Osmański Peter van Inwagen
Księga Rodzaju a ewolucja
Księga Rodzaju a ewolucja

view |  rights & permissions | cited by
55. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Alvin Plantinga, Marcin Iwanicki Alvin Plantinga
Ewolucyjny argument przeciwko naturalizmowi
Ewolucyjny argument przeciwko naturalizmowi

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
56. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Marek Dobrzeniecki Marek Dobrzeniecki
Illocutionary Acts & Sentence Meaning
Illocutionary Acts & Sentence Meaning

view |  rights & permissions | cited by
57. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Agnieszka Kijewska Agnieszka Kijewska
John Scottus Eriugena
John Scottus Eriugena

view |  rights & permissions | cited by
58. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Marcin Koszowy Marcin Koszowy
Argumentation: Analysis, Evaluation, Presentation
Argumentation: Analysis, Evaluation, Presentation

view |  rights & permissions | cited by
59. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Zbigniew Król Zbigniew Król
Platonizm matematyczny. Studium filozofii matematyki Kurta Gödla
Platonizm matematyczny. Studium filozofii matematyki Kurta Gödla

view |  rights & permissions | cited by
60. Roczniki Filozoficzne: Volume > 52 > Issue: 1
Andrzej Makaro Andrzej Makaro
La natura e il futuro della filosofia
La natura e il futuro della filosofia

view |  rights & permissions | cited by