Already a subscriber? - Login here
Not yet a subscriber? - Subscribe here

Browse by:Displaying: 41-60 of 61 documents

Show/Hide alternate language

rozprawy
41. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 2
Władysław Piwowarski Władysław Piwowarski
Religijność jako przedmiot badań socjologicznych
Religiousness as an Object of Sociological Studies

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
42. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 2
Franciszek J. Mazurek Franciszek J. Mazurek
Orte des wilden Denkens. Zur Anthropologie von Claude Lévi-Strauss
Orte des wilden Denkens. Zur Anthropologie von Claude Lévi-Strauss

view |  rights & permissions | cited by
43. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 2
Franciszek J. Mazurek Franciszek J. Mazurek
La pensée Herbert Marcuse
La pensée Herbert Marcuse

view |  rights & permissions | cited by
44. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 2
Franciszek J. Mazurek Franciszek J. Mazurek
An Introduction to Moral and Social Philosophy. Basic Readings in Theory and Practice
An Introduction to Moral and Social Philosophy. Basic Readings in Theory and Practice

view |  rights & permissions | cited by
45. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 2
Józef Styk Józef Styk
Być człowiekiem
Być człowiekiem

view |  rights & permissions | cited by
rozprawy
46. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 1
Stanisław Kamiński Stanisław Kamiński
Teoria bytu a inne dyscypliny filozoficzne. Aspekt metodologiczny
Theorie de l’etre et autres disciplines philosophiques. Aspect methodologique

view |  rights & permissions | cited by
47. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 1
Korneliusz Policki Korneliusz Policki
W sprawie formalizacji dowodu „ex motu” na istnienie Boga
Au sujet de la formalisation de la preuve ex motu de l’existeace de Dieu

view |  rights & permissions | cited by
48. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 1
Anna Buczek Anna Buczek
Ku określeniu charakteru związku między zdaniami teoretycznymi a praktycznymi
Zu einer Bestimmung des Koppelungscharakters zwischen den theoretischen und praktischen Sätzen

view |  rights & permissions | cited by
49. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 1
Paweł Pachciarek Paweł Pachciarek
Problematyka związana z analizą znaczenia „święty”
Problemes relatifs a l’analyse de la signification du mot „saint”

view |  rights & permissions | cited by
50. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 1
Gérard Verbeke Gérard Verbeke
Prawda i nieprawda w ludzkim poznaniu według św. Tomasza
Prawda i nieprawda w ludzkim poznaniu według św. Tomasza

view |  rights & permissions | cited by
51. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 1
Andrzej Sparty Andrzej Sparty
Jana Filopona De intellectu a tworczość św. Tomasza z Akwinu
De intellectu de Jean Philopon et l’oeuvre de Saint Thomas d’Aquin

view |  rights & permissions | cited by
52. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 1
Stanisław Kowalczyk Stanisław Kowalczyk
Hegel a problem filozoficznych uzasadnień istnienia Boga
Hegel et le probleme de rargumentation philosophique de l’existence de Dieu

view |  rights & permissions | cited by
53. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 1
Elżbieta Wolicka Elżbieta Wolicka
Teoriopoznawcze aspekty pojęcia „imago” u św. Tomasza i św. Bonawentury
Aspects épistémologiques de la notion imago chez Saint Thomas et Saint Bonaventure

view |  rights & permissions | cited by
54. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 1
Andrzej Wołczyński Andrzej Wołczyński
Etienne Gilson a koncepcja sztuki
Conception Gilsonienne de l’art

view |  rights & permissions | cited by
recenzje
55. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 1
Stanisław Kowalczyk Stanisław Kowalczyk
Modes of Being
Modes of Being

view |  rights & permissions | cited by
56. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 1
Paweł Pachciarek Paweł Pachciarek
Ich—Du—Wir. Fragen um den Menschen
Ich—Du—Wir. Fragen um den Menschen

view |  rights & permissions | cited by
57. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 1
Paweł Pachciarek Paweł Pachciarek
Religionsphilosophie
Religionsphilosophie

view |  rights & permissions | cited by
58. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 1
Andrzej Bronk Andrzej Bronk
Faith and science. An introduction to St. Thomas’ „Expositio in Boethii «De Trinitate»”
Faith and science. An introduction to St. Thomas’ „Expositio in Boethii «De Trinitate»”

view |  rights & permissions | cited by
59. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 1
Kazimierz Krajewski Kazimierz Krajewski
Studia z filozofii Boga
Studia z filozofii Boga

view |  rights & permissions | cited by
60. Roczniki Filozoficzne: Volume > 23 > Issue: 1
Anna Buczek Anna Buczek
Henri Poincarégo filozofia geometrii
Henri Poincarégo filozofia geometrii

view |  rights & permissions | cited by