Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 1-20 of 318 documents

0.009 sec

1. Sign Systems Studies: Volume > 28
Dagmar Schmauks Plüüškarud, tarnagotchi, transgeensed hiired: tehisloomade semiootiline tülpoloogia. Kokkuvõte
2. Sign Systems Studies: Volume > 28
Roland Posner Semiooti line saastarnine: mõtisklus märkide ökoloogiast. Kokkuvõte
3. Sign Systems Studies: Volume > 28
Thomas G. Winner Tšehhi ja Tartu-Moskva koolkonna semiootika: Vladimír Macura (1945-1999) kultuurisemiootika. Kokkuvõte
4. Sign Systems Studies: Volume > 28
Felice Cimatti Giorgio Prodi tsirkulaarne semioosis. Kokkuvõte
5. Sign Systems Studies: Volume > 28
Kalevi Kull Sissejuhatus fültosemiootikasse: semiootiline botaanika ja vegetatiivsed märgisüsteemid. Kokkuvõte
6. Sign Systems Studies: Volume > 28
Peeter Torop Intersemiootiline ruum: Adrianopol F. Dostojevski "Kuritöö ja karistuse" Peterburis. Kokkuvõte
7. Sign Systems Studies: Volume > 28
Marina Grishakova V. Nabokovi "Bend Sinister": sotsiaalne teade või eksperiment ajaga? Kokkuvõte
8. Sign Systems Studies: Volume > 28
Irina Avramets Dostojevski tekstide žanrimääratlus. Kokkuvõte
9. Sign Systems Studies: Volume > 28
José Sanjinés Raamatud kultuuri perifeerias: esimene Cortázari almanahh. Kokkuvõte
10. Sign Systems Studies: Volume > 28
Dinda L. Gorlée Teksti semiootika: tekstoloogia kui ellujäämismasin. Kokkuvõte
11. Sign Systems Studies: Volume > 28
Marcel Danesi Vico ja Lolman: semiootika kui "kujutlusteadus". Kokkuvote
12. Sign Systems Studies: Volume > 28
Winfried Nöth Umberto Eco "semiootiline lävi". Kokkuvõte
13. Sign Systems Studies: Volume > 28
Aleksei Turovski Loomse vabaduse semiootika: zooloogi katse mõisla H. Hedigeri semiootilist eesmärki. Kokkuvõte
14. Sign Systems Studies: Volume > 28
Linnart Mäll Humanistlike baastekstide kontseptsioonist. Kokkuvõte
15. Sign Systems Studies: Volume > 28
Jaakko Hintikka Keel kui "looduse peegel". Kokkuvõte
16. Sign Systems Studies: Volume > 28
Frederik Stjernfelt Mereoloogia ja semiootika. Kokkuvõte
17. Sign Systems Studies: Volume > 28
John Deely Semiootika kui kultuuri mitteteadvuse uuestiavastamine postmodernistlikul ajajärgul. Kokkuvõte
18. Sign Systems Studies: Volume > 28
Sabine Brauckmann Teadvustuse ökoloogia poole: holistlik essee. Kokkuvõte
19. Sign Systems Studies: Volume > 28
Myrdene Anderson Osasaamine G. Evelyn Hutchinson'i "valmistusmürast". Kokkuvõte
20. Sign Systems Studies: Volume > 28
Tomi Huttunen "Sõnakujunditelt" "peatükikaadriteni": Anatoli Mariengofi imažinistlik montaaž. Kokkuvõte