Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 1-9 of 9 documents

0.028 sec

1. Forum Philosophicum: Volume > 1
Stanisław Obirek SJ Filozofia w szkotack jezuickich w Polsce w XVI wieku [La philosophie dans les collèges des jésuites en Pologne au XVIᵉ siècle]
2. Forum Philosophicum: Volume > 2
rd Dwie antropologie. Tomaszowa i Marcelowa teoria człowieka [Deux anthropologies. La théorie de Thomme de Thomas d'Aquin et de Marcel]
3. Forum Philosophicum: Volume > 2
rd Transcendencja człowieka wprzyrodzie [Transcendance de I'homme dans le monde]
4. Forum Philosophicum: Volume > 2
Damian Radecki Wojciech Sokołowski SJ (1586-1631) i jego filozofia [Wojciech Sokołowski SJ (1586-1631) et sa Philosophie]
5. Forum Philosophicum: Volume > 3
Krzysztof Rachański Poglądy filozoficzne Antoniego Skorulskiego SJ (1715-1777) [Les conceptions philosophiques d'Antoine Skorulski, S.J. (1715-1777)],
6. Forum Philosophicum: Volume > 3
Damian Radecki Filozofia człowieka. Zarys problematyki [Philosophie de l'homme. Esquisse de la problématique]
7. Forum Philosophicum: Volume > 4
Damian Radecki Studia z filozofii jezuitów w Polsce w XVII i XVIII wieku [Études sur la philosophie des jésuites en Pologne au XVIIᵉ et XVIIᵉ siècle]
8. Forum Philosophicum: Volume > 7
Krzysztof Rachański Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku. Próba syntezy - Słownik autorów
9. Forum Philosophicum: Volume > 8
Stanisław Leśniak Filozofia człowieka, Zarys problematyki - Antologia tekstów [Anthropologie philosophique. Esquisse de la problematique - Anthologie de textes]