Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 1-20 of 56 documents

0.047 sec

1. Studia Neoaristotelica: Volume > 1 > Issue: 1/2
Miroslav Kuric Filozofia človeka podl'a Tomáša Akvinského. Vo svetle súčasných komentárov: A Journal of Analytic Scholasticism
2. Studia Neoaristotelica: Volume > 1 > Issue: 1/2
Stanislav Sousedík De reductione artium ad theologiam. Jak přivést umění zpět k theologii. Unus est magister vester, Christus. Váš učitel je jeden, Kristus: A Journal of Analytic Scholasticism
3. Studia Neoaristotelica: Volume > 1 > Issue: 1/2
Pavel Materna Úvod do logické syntaxe a sémantiky: A Journal of Analytic Scholasticism
4. Studia Neoaristotelica: Volume > 1 > Issue: 1/2
Tomáš Nejeschleba Jezuité v přírodních vědách a ve filosofii 17. a 18. století: A Journal of Analytic Scholasticism
5. Studia Neoaristotelica: Volume > 10 > Issue: 2
Paul Richard Blum Marco Sgarbi: The Aristotelian Tradition and the Rise of British Empiricism. Logic and Epistemology in the British Isles (1570–1689)
6. Studia Neoaristotelica: Volume > 11 > Issue: 1
Ulrich G. Leinsle Physica Sacra. Wunder, Naturwissenschaft und historischer Schriftsinn zwischen Mittelalter und Früher Neuzeit by Bernd Roling
7. Studia Neoaristotelica: Volume > 12 > Issue: 1
Peter Forrest James Franklin: An Aristotelian Realist Philosophy of Mathematics: Mathematics as the Science of Quantity and Structure
8. Studia Neoaristotelica: Volume > 12 > Issue: 1
Michael Sullivan Edward Feser: Scholastic Metaphysics: A Contemporary Introduction
9. Studia Neoaristotelica: Volume > 12 > Issue: 2
Michael W. Tkacz Metaphysics from a Biological Point of View
10. Studia Neoaristotelica: Volume > 13 > Issue: 2
William F. Vallicella Butchvarov on the Dehumanization of Philosophy
abstract | view |  rights & permissions
This review article examines Panayot Butchvarov’s claim that philosophy in its three main branches, epistemology, ethics, and metaphysics, needs to be freed from anthropocentrism.
11. Studia Neoaristotelica: Volume > 14 > Issue: 2
Paul Richard Blum Philosophie des Humanismus und der Renaissance (1350–1600)
12. Studia Neoaristotelica: Volume > 2 > Issue: 1
Daniel Heider Úvod do metafyziky: A Journal of Analytic Scholasticism
13. Studia Neoaristotelica: Volume > 2 > Issue: 1
Peter Volek, Lukáš Novák Na cestě ke scholastice. Klášterní škola v Le Bec – Lanfranc z Pavie a Anselm z Canterbury: A Journal of Analytic Scholasticism
14. Studia Neoaristotelica: Volume > 2 > Issue: 1
Michal Chabada Duns Scotus, Metaphysician: A Journal of Analytic Scholasticism
15. Studia Neoaristotelica: Volume > 4 > Issue: 1
Tomáš Machula Les quatre causes de l’être selon la philosophie premiére d’Aristote: A Journal of Analytic Scholasticism
16. Studia Neoaristotelica: Volume > 4 > Issue: 1
Stanislav Sousedík Základní fenomény lidského bytí očima filosofie. Témata týkající se života každého člověka.: A Journal of Analytic Scholasticism
17. Studia Neoaristotelica: Volume > 4 > Issue: 1
Stanislav Sousedík Dilinganae Disputationes. Der Lehrinhalt der gedruckten Disputationen an der philosophischen Fakultät der Universität Dillingen.: A Journal of Analytic Scholasticism
18. Studia Neoaristotelica: Volume > 4 > Issue: 1
Rastislav Nemec The Eternity of God. Comparative Study of Bernard Lonergan SJ and Richard Swinburne.: A Journal of Analytic Scholasticism
19. Studia Neoaristotelica: Volume > 5 > Issue: 1
Stanislav Sousedík Člověk a stát: A Journal of Analytic Scholasticism
20. Studia Neoaristotelica: Volume > 5 > Issue: 1
Lukáš Novák Metafyzika jako věda. Ibn Síná a Ibn Rušd ve scholastické diskusi.: A Journal of Analytic Scholasticism