Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 1-20 of 23 documents

0.073 sec

1. Studia Philosophica: Volume > 60 > Issue: 1
Miloš Dokulil Tomáš Garrigue Masaryk, Univerzitní přednášky I. Praktická filozofie, Spisy TGM 4, eds. J. Ga­briel – M. Jelínek – H. Pavlincová – J. Zouhar
2. Studia Philosophica: Volume > 60 > Issue: 1
Ivana Holzbachová Jean-Paul Cointet, Hippolyte Taine: Un regard sur la France
3. Studia Philosophica: Volume > 60 > Issue: 1
Jan Zouhar Marcel Martinkovič (ed.), Idey a vývoj slovenského národotvorného myslenia
4. Studia Philosophica: Volume > 60 > Issue: 1
Ivana Holzbachová Maria Ossowska, Měšťanská morálka
5. Studia Philosophica: Volume > 60 > Issue: 1
Ivana Holzbachová Hayden White, Metahistorie: Historická imaginace v Evropě devatenáctého století
6. Studia Philosophica: Volume > 60 > Issue: 1
Marek Hrubec Petr Bláha, Zotročení svobodou: filosofický pokus o genealogii moderního otroctví
7. Studia Philosophica: Volume > 60 > Issue: 1
Břetislav Horyna Joseph Heath – Andrew Potter, Kup si svou revoltu! O mýtu kontrakultury aneb proč revolta proti konzumnímu kapitalismu není pro systém hrozbou, ale naopak hnací silou
8. Studia Philosophica: Volume > 60 > Issue: 1
Jiří Gabriel Karel Floss, Hledání duše zítřka
9. Studia Philosophica: Volume > 60 > Issue: 2
Břetislav Horyna Wolfgang Streeck, Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratis­chen Kapitalismus
10. Studia Philosophica: Volume > 60 > Issue: 2
Jiří Gabriel Jeřábek Mojmír (ed.), Novoidealista Josef Kratochvil. Philisophus perennis
11. Studia Philosophica: Volume > 60 > Issue: 2
Jan Zouhar 60 let Filosofického časopisu. Eds. P. Dvořák, L. Kvasz, P. Urban, J. Velek, J. Zumr
12. Studia Philosophica: Volume > 60 > Issue: 2
Jan Zouhar Miloš Dokulil: Masaryk a náboženství. Sedm zastavení k 75. výročí úmrtí TGM
13. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 1
Jiří Gabriel Josef Ludvík Fischer, Výbor z díla III, eds. Sylva Fischerová
14. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 1
Jakub Mácha Marek Picha – Dagmar Pichová, 100 myšlenkových experimentů ve filozofii
15. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 1
Ivana Holzbachová Gottfried Schramm, Dějiny a řády života (pět rozhodujících zlomů lidských dějin)
16. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 1
Jiří Gabriel O. A. Funda, Racionalita versus transcendence. Spor Hanse Alberta s moderními teology
17. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 1
Ivana Holzbachová Pierre Manent, Lidská obec
18. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 1
Jan Zouhar Polska fenomenologia przedwojenna. Antologia tekstów, eds. Dariusz Bęben, Marta Ples-Bęben
19. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 1
Jan Zouhar V. Doubek – L. Hladký – R. Vlček a kol., T. G. Masaryk a Slované
20. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 1
Jan Zouhar Ondrej Mészáros, Dejiny maďarskej filozofie