Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 1-13 of 13 documents

Show/Hide alternate language

0.209 sec

1. Roczniki Filozoficzne: Volume > 10 > Issue: 4
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Sekcji Filozoficznej profesorow wyższych zakładow teologicznych w Polsce
Sprawozdanie z Konferencji Naukowej Sekcji Filozoficznej profesorow wyższych zakładow teologicznych w Polsce

2. Roczniki Filozoficzne: Volume > 53 > Issue: 2
5th International Whitehead Conference (V Międzynarodowa Konferencja Whiteheadowska). Korea, Seul, 24-28 maja 2004 roku
5th International Whitehead Conference (V Międzynarodowa Konferencja Whiteheadowska). Korea, Seul, 24-28 maja 2004 roku

3. Roczniki Filozoficzne: Volume > 54 > Issue: 2
Gabriela Besler Gabriela Besler
Third International Conference of the Thomas Instituut te Utrecht, „Divine Transcendence and Immanence in the Thought of Thomas Aquinas”. Leusden–Utrecht (Holandia), 15-17 grudnia 2005 roku
Third International Conference of the Thomas Instituut te Utrecht, Divine Transcendence and Immanence in the Thought of Thomas Aquinas. Leusden/Utrecht (Netherlands), December 15-17, 2005

4. Roczniki Filozoficzne: Volume > 6 > Issue: 4
Mieczysław Łobocki Mieczysław Łobocki
Z kroniki studium fiiozoficzno-psychologicznego przy Wydziale Filozofii KUL
Z kroniki studium fiiozoficzno-psychologicznego przy Wydziale Filozofii KUL

5. Roczniki Filozoficzne: Volume > 6 > Issue: 4
I. Korzewnikow I. Korzewnikow
Sprawozdanie ze zjazdow
Sprawozdanie ze zjazdow

6. Roczniki Filozoficzne: Volume > 6 > Issue: 4
K. Włodarczy K. Włodarczy
Sprawozdanie z działalności Zakładu Psychologii za rok akademicki 1957/58
Sprawozdanie z działalności Zakładu Psychologii za rok akademicki 1957/58

7. Roczniki Filozoficzne: Volume > 66 > Issue: 1
Juliusz Domański Juliusz Domański
Władysław Seńko (1928-2017)
Władysław Seńko (1928-2017)

8. Roczniki Filozoficzne: Volume > 66 > Issue: 2
Tadeusz Szubka Tadeusz Szubka
Ksiądz Profesor Jozef Herbut (1931-2018) — krytyczny metodolog filozofii
Ksiądz Profesor Jozef Herbut (1931-2018) — krytyczny metodolog filozofii

9. Roczniki Filozoficzne: Volume > 7 > Issue: 4
M. Łobocki M. Łobocki
Kronika psychologiczna polska za rok 1958
Kronika psychologiczna polska za rok 1958

10. Roczniki Filozoficzne: Volume > 7 > Issue: 4
M. Łobocki M. Łobocki
Z kroniki studium filozoficzmo-psychologicznego przy Wydziale Filozofii KUL za rok akademicki 1958/59
Z kroniki studium filozoficzmo-psychologicznego przy Wydziale Filozofii KUL za rok akademicki 1958/59

11. Roczniki Filozoficzne: Volume > 7 > Issue: 4
Kronika psychologii ZSRR za lata 1955—1958
Kronika psychologii ZSRR za lata 1955—1958

12. Roczniki Filozoficzne: Volume > 7 > Issue: 4
A. Sikora A. Sikora
Kronika psychologii niemieckiej
Kronika psychologii niemieckiej

13. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 1
Corrigenda omissionum