Search narrowed by:Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 1-10 of 720 documents

0.022 sec

1. Forum Philosophicum: Volume > 1
Stanisław Głaz SJ Doświadczenie religijne w rozumieniu Antoniego Vergote'a
2. Forum Philosophicum: Volume > 1
Roman Darowski SJ Przedmowa
3. Forum Philosophicum: Volume > 1
Stanisław Ziemiański SJ Local Movement as Steady State
4. Forum Philosophicum: Volume > 1
Aleksander Posacki SJ Doświadczenie tragiczne jako inicjacja według Lwa Szestowa (1866-1938)
5. Forum Philosophicum: Volume > 1
Piotr Lenartowicz SJ Problem „psychofizyczny" Zagadka czy artefakt?
6. Forum Philosophicum: Volume > 1
Franciszek Adamski, M. Olszańska Cultura tra sacro e profano
7. Forum Philosophicum: Volume > 1
Jerzy Koperek CP Władza państwowa a społeczeństwo obywatelskie w świetle nauki społecznej Kościoła
8. Forum Philosophicum: Volume > 1
Stanisław Głaz SJ Religious Experience according to Antoine Vergote
9. Forum Philosophicum: Volume > 1
Stanisław Obirek SJ Filozofia w szkotack jezuickich w Polsce w XVI wieku [La philosophie dans les collèges des jésuites en Pologne au XVIᵉ siècle]
10. Forum Philosophicum: Volume > 1
Jakub Z. Lichański Retoryka a filozofia w nauczaniu jezuickim. Assertiones rhetoricae, Poznań 1577