Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 1-20 of 32 documents

0.024 sec

1. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 4
Tadeusz Pawłowski Tadeusz Pawłowski, Metodologiczne zagadnienia humanistyki (Methodological Problems in the Humanities)
2. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 4
Stanisław Kozyr-Kowalski Mirosław Nowaczyk, Filozofia a historia religii we Włoszech 1873—1973 (Philosophy and the History of Religion in Italy between 1873 and 1973).
3. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 4
Seweryn Żurawicki Seweryn Żurawicki, Problemy prognozowania ekonomicznego (Problems of Economic Forecasting)
4. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 2
Jarosław Rudniański Jarosław Rudniański, Nauka: twórczość i organizacja (Science: Creativity and Organization)
5. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 2
Stefan Opara Stefan Opara, Zarys teorii indywidualnej religijności (An Outline of the Theory of Individual Religiosity)
6. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 2
Janina Żurawicka Janina Żurawicka, Twórczość naukowa Ignacego Radlińiskiego (1843—1920) (Scholarly Activity of Ignacy Radliński (1843—1920)
7. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
V. V. Sokolov Zdzisław Kuksewicz, Zarys filozofii średniowiecznej (An Outline of Medieval Philosophy) and Filozofia czlowieka. Teoria duszy (The Philosophyof Man. The Theory of the Soul)
8. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
Barbara Gradzik Antoni Kępiński, Psychopatie (Psychopathies)
9. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
Janusz Kuczyński Janusz Kuczyński, Homo creator. Wstęp do dialektyki człowieka (Homo creator. An Introduction into the Dialectics of Man)
10. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
Tadeusz Kotarbiński Tadeusz Kielanowski, Rozmyslania o przemijaniu (Reflections on Passing Away)
11. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
Vsievolod Volchev Norbert Michta, Julian Marchlewski. Polska — naród — socjalizm (Julian Marchlewski. Poland — Nation — Socialism)
12. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 3
Wiaczesław Piotrowski Antoni Kępiński, Lęk (Anxiety)
13. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 3
Witold Marciszewski Witold Marciszewski, Podstawy logicznej teorii przekonań (Foundations of a Logical Theory of Assent)
14. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 3
Roman Rudziński Roman Rudziński, Ideał moralny a proces dziejowy w marksizmie i neokantyzmie (Moral Ideal and Historical Process in Marxism andNeo-Kantianism)
15. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 4
Władysław Krajewski Władysław Krajewski, Konieczność, przypadek, prawo statystyczne (Necessity, Chance, Statistical Law)
16. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 4
Jan Szczepański Wojciech Pomykalo, Kształtowanie ideału wychowawczego w PRL w latach 1944—1976 (The Shaping of the Educational Ideal in Poland in 1944—1976)
17. Dialectics and Humanism: Volume > 7 > Issue: 2
Józef Andrzej Stuchliński Józef Andrzej Stuchliński, Problemy wyboru strategii metodologicznej w biologii współczesnej (Choice of Methodological Strategy in Contemporary Biology)
18. Dialectics and Humanism: Volume > 7 > Issue: 2
Witold Mackiewicz Witold Mackiewicz, Brzozowski
19. Dialectics and Humanism: Volume > 7 > Issue: 2
Józef Żuraw Józef Żuraw, Myśl Filozoficzna I Społeczna Tadeusza Kościuszki. Tradycje I Współczesnść (The Philosophical and Social Thought Of Tadeusz Kościuszko. Traditions and the Present Day)
20. Dialectics and Humanism: Volume > 8 > Issue: 2
Barbara Jedynak, Stanisław Jedynak Marek Fritzhand. Marksizm, Gumanizm, Moral (Marxism, Humanism and Morality); Mieczyslaw Michalik. Dialektika Razvitiya Sotsialisticheskoy Morali (Dialectics of the 'Development of Socialist Morality)