Search narrowed by:Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 1-20 of 763 documents

0.051 sec

1. Forum Philosophicum: Volume > 1
Franciszek Adamski Kultur a między sacrum i profanum
2. Forum Philosophicum: Volume > 1
Tadeusz Ślipko SJ Ideologiczne rozdroża współczesnego Polaka
3. Forum Philosophicum: Volume > 1
Jözef Bremer SJ W. Sellars'a behawiorystyczna teoria aktów myślenia
4. Forum Philosophicum: Volume > 1
Dariusz Łukasiewicz Relativistic and Absolute Concept of Truth in Edmund Husser's Prolegomena to Pure Logic
5. Forum Philosophicum: Volume > 1
Roman Darowski SJ Paul Siwek SJ (1893-1986), philosophe et psychologue
6. Forum Philosophicum: Volume > 1
Stanislaw Pyszka SJ Elementy chrześcijańskiej nauki społecznej w książce Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei
7. Forum Philosophicum: Volume > 1
Tadeusz Ślipko SJ Die ideologischen Scheidewege des modernen Polen
8. Forum Philosophicum: Volume > 1
Roman Darowski SJ Paweł Siwek SJ (1893-1986), filozof i psycholog
9. Forum Philosophicum: Volume > 1
Dariusz Łukasiewicz Relatywistyczne i absolutystyczne pojęcie prawdy w Prolegomenach do czystej logiki Edmunda Husserla
10. Forum Philosophicum: Volume > 1
Franciscus Bargieł SJ Thomas Młodzianowski SJ (1622-1686) - insignis Suarezianae philosophiae assecla in Polonia XVII saeculi
11. Forum Philosophicum: Volume > 1
Stanisław Obirek SJ Jesuit Philosophy of the State in Poland, 1564-1668
12. Forum Philosophicum: Volume > 1
Aleksander Posacki SJ Esperienza tragica come iniziazione secondo Lev šestov (1866-1938)
13. Forum Philosophicum: Volume > 1
Jakub Z. Lichański Rhetorics and Philosophy in Jesuits' Teaching. Assertiones rhetoricae, Poznan 1577
14. Forum Philosophicum: Volume > 1
Józef Bremer SJ W. Seilars' behavioristische Gedankentheorie
15. Forum Philosophicum: Volume > 1
Informacja Dla Autorów
16. Forum Philosophicum: Volume > 1
Roman Darowski SJ Foreword
17. Forum Philosophicum: Volume > 1
Teologia naturalna. Filozoficzna problematyka Boga [Natural Theology. The Philosophical Approach to God]
18. Forum Philosophicum: Volume > 1
Stanisław Pyszka SJ Elementi della dottrina sociale nel libra di Giovanni Paolo II Varcare l a soglia della speranza
19. Forum Philosophicum: Volume > 1
Stanisław Obirek Jezuicka filozofia państwa w Polsce, 1564-1668
20. Forum Philosophicum: Volume > 1
Piotr Lenartowicz SJ The Body-Mind Dichotomy. A Problem or Artifact?