Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 1-20 of 109 documents

0.082 sec

1. Forum Philosophicum: Volume > 11
Red Adam Adamandy Kochański (1631-1700). Studium z dziejów filozofii i nauki w Polsce w XVII wieku
2. Forum Philosophicum: Volume > 11
Stanisław Głaz L'esperienza tragica come iniziazione: Lev Šestov
3. Forum Philosophicum: Volume > 11
Stan Leśniak Philosophia vitam alere. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ z okazji 70-lecia urodzin
4. Forum Philosophicum: Volume > 11
Piotr Lenartowicz Życie a orientacja w rzeczywistości przyrodniczej
5. Forum Philosophicum: Volume > 11
Grzegorz Hołub Presentation of the Encyclopaedia of Bioethics
6. Forum Philosophicum: Volume > 11
Robert Janusz Jak to jest być świadomym? Analityczne teorie umyshi a problem świadomości
7. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 1
Ryszard Mordarski Daniel C. Dennett, Breaking the Spell. Religion as a Natural Phenomenon by Ryszard Mordarski
8. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 1
Grzegorz Hołub Tadeusz Biesaga, Elementy etyki lekarskiej [Issues in Medical Ethics] by Grzegorz Hołub
9. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 1
Marek Pepliński Erik J. Wielenberg, Value and Virtue in a Godless Universe by Marek Pepliński
10. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 1
Jarosław Paszyński Sebastian Tomasz Kołodziejczyk, Granice pojęciowe metafizyki [Begriffsgrenzen der Metaphysik] by Jarosław Paszyński
11. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 2
Anna Julia Siwiec, Władysław Stróżewski Marek K. Siwiec, Los, zło, tajemnica: ku twórczym źródlom poezji Aleksandra Wata I Czeslawa Milosza [Fate, evil, mystery. Toward the Creative Sources of Aleksander Wat's and Czeslaw Milosz's Poetry] by Władysław Stróżewski
12. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 2
Aleksandra Derra Piotr Sikora, Slowa i zbawienie, Dyskurs religijny w perspektywie filozofii Hilarego Putnama [Words and Salvation. Religious Discourse in the Perspective of Hilary Putnam's Philosophy] by Aleksandra Derra
13. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 2
Dariusz Łukasiewicz Peter Van Inwagen, The Problem of Evil by Dariusz Łukasiewicz
14. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 2
Luke Fischer Derrida and Husserl on Time
abstract | view |  rights & permissions
In this essay I take issue with Derrida's interpretation of Husserl's phenomenology of intemal time-consciousness in Speech and Phenomena. Derrida's critique of Husserl's phenomenology of time also forms the basis for what Derrida regards to be an undermining of phenomenological philosophy itself. After first disagreeing with Derrida's interpretation of Husserl's understanding of time I proceed to object to his „undermining" of phenomenology. I attempt to illustrate that his critique of phenomenology is unconvincing.
15. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 1
Andrzej Bronk, Pawel Kawałec Adam Grobler, Metodologia nauk [Methodology of the Sciences] by Andrzej Bronk, Pawel Kawalec
16. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 1
Józef Bremer Ireneusz Ziemiński, Tod, Unsterblichkeit, Sinn des Lebens. Existentielle Dimension der Philosophie von Ludwig Wittgenstein [Śmierć, niesmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiarfilozofii Ludwiga Wittgensteina] by Józef Bremer
17. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 1
Paweł Urgacz Friedrich August von Hayek, The Constitution of Liberty by Pawel Urgacz
18. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 1
Robert Grzywacz Joanna Barcik (ed.), De la philosophie reflexive à l'herméneutique. Philosophie française de la religion [Odfilozofii refleksji do hermeneutyki. Francuska filozofia religii] by Robert Grzywacz
19. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 2
Paweł Urgacz Stanisław Kowalczyk, Zarys filozofii polityki [An Outline of the Political Philosophy] by Paweł Urgacz
20. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 2
Adam Świezyński Michał Heller, Ostateczne wyjaśnienia wszechświata [Ultimate Explanations of the Universe] by Adam Świezyński