Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 101-120 of 179 documents

0.345 sec

101. Forum Philosophicum: Volume > 3
Damian Radecki Filozofia człowieka. Zarys problematyki [Philosophie de l'homme. Esquisse de la problématique]
102. Forum Philosophicum: Volume > 4
Piotr Lenartowicz SJ Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm-kreacjonizm [Methodological aspects of evolutionism - creationism controversy]
103. Forum Philosophicum: Volume > 4
Józef Bremer SJ Farbthemen in Wittgensteins Gesamtnachlaß. Philologisch-philosophische Untersuchungen im Längsschnitt und in Querschnitten
104. Forum Philosophicum: Volume > 4
Georg Schuppener Filozofia w szkotach jezuickich w Polsce w XVI wieku
105. Forum Philosophicum: Volume > 4
Krzysztof Mądel SJ Pojęcie piękna w „Process And Reality" i „Adventures of Ideas" Alfreda Northa Whiteheada [The Notion of Beauty in the „Process And Reality" and „Adventures of Ideas" of Alfred North Whitehead]
106. Forum Philosophicum: Volume > 4
Stanislaw Ziemiański SJ Spór o argumenty na istnienie Boga
107. Forum Philosophicum: Volume > 4
Damian Radecki Studia z filozofii jezuitów w Polsce w XVII i XVIII wieku [Études sur la philosophie des jésuites en Pologne au XVIIᵉ et XVIIᵉ siècle]
108. Forum Philosophicum: Volume > 4
Stanisław Ziemiański SJ Streit um die Argumente für die Existenz Gottes
109. Forum Philosophicum: Volume > 4
Jakub Gorczyca SJ Lieber Pater Caesarius... Ihr Martin Ruber. Ein Dialog in Briefen zwischen Pater Caesarius Lauer und Martin Buber (tlum. Michael Gormann-Thelen)
110. Forum Philosophicum: Volume > 4
Norbert Frejek SJ Rekategorisierung statt Reduktion, Zu Wilfrid Sellars' Philosophie des Geistes
111. Forum Philosophicum: Volume > 4
Józef Bremer SJ Elementy teorii poznania - szkice wykiadow [Elements of the theory of knowledge - lecture drafts]
112. Forum Philosophicum: Volume > 5
Bogdan Lisiak SJ Studia z filozofii jezuitów w Polsce XVII i XVIII wieku [The Studies on the Jesuit Philosophy in Poland in the 17th and 18th Centuries]
113. Forum Philosophicum: Volume > 5
Jan Sieg SJ Chrystus i ethos. Szkice o etyce filozoficznej w kondycji chrześcijańskiej [Christus und Ethos. Skizze einer philosophischen Ethik in christlicher Beschaffenheit]
114. Forum Philosophicum: Volume > 5
Janusz Salamon SJ Wprowadzenie w filozofię religii [An Introduction to the Philosophy of Religion]
115. Forum Philosophicum: Volume > 5
Józef Bremer SJ Thinking clearly about Death [Myśleć jasno o śmierci]
116. Forum Philosophicum: Volume > 5
Józef Bremer SJ Foundations for Knowing God. Bernard Lonergan's Foundations for Knowledge of God and the Challenge from Antifoundationalism [Podstawy poznania Boga. Bernarda Lonergana podstawy poznania Bega i wyzwania ze strony antyfundacjonalizmu]
117. Forum Philosophicum: Volume > 5
Krzysztof Mądel SJ Idea sprawiedliwosci spolecznej a mysl chrzescijanska [The Idea of Social Justice and the Christian Thought]
118. Forum Philosophicum: Volume > 5
Janusz Salamon SJ The Rationality of Theism
119. Forum Philosophicum: Volume > 5
Chris Rachański Studies in the Philosophy of the Jesuits in Poland in the 16th to 18th Centuries
120. Forum Philosophicum: Volume > 6
Józef Bremer SJ Logika & filozofia logiczna [Logik und logische Philosophie]