Search narrowed by:Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 121-140 of 318 documents

0.041 sec

121. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
Kalevi Kull Uexküll ja uusajajärgne evolutsionism. Kokkuvõte
122. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
Dario Martinelli Muusikaline ring: Omailma teooria, rakendatuna zoomusikoloogias. Kokkuvõte
123. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
Jui-Pi Chien Skeem kui elu võti ja mõistatus: peegeldusi Uexkülli probleemile. Kokkuvõte
124. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
Cornelius Steckner Sümboliloome. Kokkuvõte
125. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
Florian Mildenberger Tõug ja hingamisteraapia: Lothar Gottlieb Tirala (1886–1974) elukäik. Kokkuvõte
126. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
Mathias Gutmann Uexküll ja kaasaegne bioloogia: Mõned metodoloogilised kaalutlused. Kokkuvõte
127. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
John Deely Semiootika ja Jakob von Uexkülli omailma mõiste. Kokkuvõte
128. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
John Michael Krois Bioloogia filosoofia Ernst Cassireril. Kokkuvõte
129. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
Torsten Rüting Jakob von Uexküll ja ta instituut Hamburgis: Ajalugu ja tähtsus. Kokkuvõte
130. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
Tobias Cheung Protoplasmast omailmani: Plaanid ja loodustehnika Jakob von Uexkülli organismilise korra teoorias. Kokkuvõte
131. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
Andreas Weber Mimees ja metafoor: Biosemiootiline tähendusloome Cassireril ja Uexküllil. Kokkuvõte
132. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
Anton Markoš Uudsuseotsing: Kauffmani biosfäär ja Lotmani semiosfäär. Kokkuvõte
133. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
Jesper Hoffmeyer Uexkülli ‘plaanipärasus’. Kokkuvõte
134. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
Han-liang Chang Semiootik või hermeneutik?: Jakob von Uexküll, taas. Kokkuvõte
135. Sign Systems Studies: Volume > 32 > Issue: 1/2
Jakob von Uexküll, Thure von Uexküll Igavene küsimus: Bioloogilised variatsioonid ühele Platoni dialoogile. Kokkuvõte
136. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 1
Leonid Tchertov Pertseptograafiline kood visuaalkultuuris. Kokkuvõte
137. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 1
Richard L. Lanigan Maurice Merleau-Ponty ja Michel Foucault’ semiootiline fenomenoloogia. Kokkuvõte
138. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 1
Linnar Priimägi Kultuuri autokatalüütilise päritolu problem Juri Lotmani kultuurifilosoofias. Kokkuvõte
139. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 1
Juri Lotman Semiosfäärist. Kokkuvõte
140. Sign Systems Studies: Volume > 33 > Issue: 1
Kalevi Kull Semiosfäär ja kahetine ökoloogia: Kommunikatsiooniparadoksid. Kokkuvõte