Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 141-160 of 2641 documents

Show/Hide alternate language

0.156 sec

141. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 3
Stanisław Adamczyk Stanisław Adamczyk
Arystotelesowo-tomistyczna koncepcja formy substancjalnej
L'idee de Forme Substantielle Chez Aristote et Thomas D'aquin

view |  rights & permissions
142. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 3
Henryk Nowik Henryk Nowik
Metodologiczne warunki wyjaśniania zjawisk biologicznych
Methodological Conditions of The Interpretation of Biological Phenomena

view |  rights & permissions
143. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Teoria łysogorskich gołoborz
A Theory Of The Rockwastes Of The Święty Krzyż Mountains

view |  rights & permissions
144. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 3
Michał Heller, Zygmunt Kolenda Michał Heller
Zastosowanie zasady wzrostu entropii do niektorych modeli kosmologicznych
Application of the Increase of Entropy Principle to Certain Cosmological Models

view |  rights & permissions
145. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Ilość a matematyka
Quantity and Mathematics

view |  rights & permissions
146. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Andrzej Wawrzyniak Andrzej Wawrzyniak
Filozofia Martina Heideggera w świetle nownowszych opracowań
The Philosophy of Martin Heidegger in the Licht of Recent Literature

view |  rights & permissions
147. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Stefan Swieżawski Stefan Swieżawski
Z problematyki metodologicznej badań filozofii XV w.
Remarques Methodologiques Concernant les Recherches sur la Philosophie du XVe Siècle

view |  rights & permissions
148. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Antoni Stępień Antoni Stępień
W sprawie możliwości teorii poznania
On the Possibility of the Theory of Knowledge

view |  rights & permissions
149. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Eugeniusz Wojtacha Eugeniusz Wojtacha
Arystotelesowskie szkoły w patrystyce
Aristotelian Schools in the Patristical Period

view |  rights & permissions
150. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Stanisław Adamczyk Stanisław Adamczyk
Wartość epistemologiczna pięciu dróg św. Tomasza z Akwinu
Valeur épistémologique des cinq votes de St. Thomas D’Aquin

view |  rights & permissions
151. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
M. A. Krąpiec M. A. Krąpiec
O rozumienie Arystotelesa
O rozumienie Arystotelesa

152. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Jan Czerkawski Jan Czerkawski
Gilsonowska koncepcja historii filozofii
Conception Gilsonienne de l’Histoire de la Philosophie

view |  rights & permissions
153. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Antoni Stępień Antoni Stępień
Zagadnienie punktu wyjścia teorii poznania
The Problem of the Starting Point of the Theory of Knowledge

view |  rights & permissions
154. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Mieczysław Gogacz Mieczysław Gogacz
Polska filozofia średniowieczna na warsztacie specjalistów
Polska filozofia średniowieczna na warsztacie specjalistów

155. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Antoni Stępień Antoni Stępień
W kierunku metasystemu teorii poznania
Towards a Metasystem of the Theory of Knowledge

view |  rights & permissions
156. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Cz. Wojtkiewicz Cz. Wojtkiewicz
Die Zwei Grundbereiche der Metaphysik im wohlgeordneten Aufbau der Wissenschaften
Die Zwei Grundbereiche der Metaphysik im wohlgeordneten Aufbau der Wissenschaften

157. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
W. Augustyn W. Augustyn
Z problemów logicznych analizy historycznej
Z problemów logicznych analizy historycznej

158. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Mieczysław Gogacz Mieczysław Gogacz
Tomaszowa teoria intelektu i jej filozoficzne konsekwencje
La Theorie de l’Intellect Chez St. Thomas et ses Consequences Philosophiques

view |  rights & permissions
159. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
Antoni Siemianowski Antoni Siemianowski
Teoria istnienia realnego i tzw. sposoby istnienia u Henryka z Gandaw
La Theorie de L’Existence Reelle et les „Modes D’Existence” Chez Henri de Gand

view |  rights & permissions
160. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 1
A. Wawrzyniak A. Wawrzyniak
Raymond Lulle. Philosophe de l'action
Raymond Lulle. Philosophe de l'action