Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 161-180 of 318 documents

0.013 sec

161. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 1
Irene Machado Kokkupõrge või plahvatus? Tehnoloogiline kultuur ja ballistiline metafoor. Kokkuvõte
162. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 2
Eleni Mouratidou Teatraalse representatsiooni semiootikast kultuurantropoloogiani ehk miks teater (vastu paneb)?
163. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 2
Licia Taverna Kuidas saavad alguse ellujäämislood: Avasõnad kui strateegiline koht väljendamatu väljendamiseks. Kokkuvõte
164. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 2
Gabriella D’Agostino Koloniaalmälu ehitamine Eritreas: eritrealased, mestiitsid ja itaallased. Kokkuvõte
165. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 2
Peeter Torop Semiootika, antropoloogia ja kultuuri analüüsitavus. Kokkuvõte
166. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 2
Richard Pottier Semiootiline ruut ja müüdianalüüs. Kokkuvõte
167. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 2
Irene Portis-Winner Eric Wolf: semiootiline uurimus võimust. Kokkuvõte
168. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 2
Eric Landowski Teise proovilepanek. Kokkuvõte
169. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 2
Michael Rinn Eikellegi keha nimetamine: Tõde Victor Klempereri päevikutes. Kokkuvõte
170. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 2
Luba Jurgenson Robert Antelme’i juhtum. Kokkuvõte
171. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 2
Eva Toulouze, Liivo Niglas Rääkida endast, et muuta maailma. Kokkuvõte
172. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 2
Stefano Montes Lihtsalt eessõna? Malinowski, Geertz ja antropoloog kui pärismaalane. Kokkuvõte
173. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 2
Tiiu Jaago 1940. aastate kriitilised sündmused eesti elulugudes. Kokkuvõte
174. Sign Systems Studies: Volume > 34 > Issue: 2
Piret Koosa, Art Leete Etnograaf kui kaupmees: metafooridest komi välitööpäevikutes. Kokkuvõte
175. Sign Systems Studies: Volume > 35 > Issue: 1/2
Floyd Merrell Pluralistliku ja suhestusliku semioosi mõiste suunas. Kokkuvõte
176. Sign Systems Studies: Volume > 35 > Issue: 1/2
Anti Randviir Ruumilisusest Tartu–Moskva kultuurisemiootikas: Semiootiline subjekt. Kokkuvõte
177. Sign Systems Studies: Volume > 35 > Issue: 1/2
Janice Deledalle-Rhodes C. S. Peirce’i tähtsus sotsiosemiootika jaoks
178. Sign Systems Studies: Volume > 35 > Issue: 1/2
Timo Maran Ökosemiootika metodoloogia sünteesi poole: loodusteksti mõiste. Kokkuvõte
179. Sign Systems Studies: Volume > 35 > Issue: 1/2
Jelena Grigorjeva Ruum-aeg: Mütoloogiline geomeetria. Kokkuvõte
180. Sign Systems Studies: Volume > 35 > Issue: 1/2
Thomas J. Bruneau Aeg, muutus ja sotsiokultuuriline kommunikatsioon: kroneemiline lähenemine. Kokkuvõte