Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 161-180 of 2641 documents

Show/Hide alternate language

0.245 sec

161. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 2
Bernard W. Skrzydlewski Bernard W. Skrzydlewski
Istota lichwy według św. Tomasza z Akwinu
The Nature of Usury According to St. Thomas Aquinas

view |  rights & permissions
162. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 2
Bernard W. Skrzydlewski Bernard W. Skrzydlewski
Przykład argumentacji św. Tomasza z Akwinu w dziedzinie etyki szczegołowej: argumentacja przeciw pobieraniu wynagrodzenia z tytułu pożyczi
An Example of St Thomas Aquinas’s Argumentation in Particular Ethics

view |  rights & permissions
163. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 2
T. Makowski T. Makowski
Le peuplement humain. Faits et questions, doctrines et théories, signification humaine du mariage
Le peuplement humain. Faits et questions, doctrines et théories, signification humaine du mariage

164. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 2
Adam Rodziński Adam Rodziński
Moralność i byt
Moralność i byt

165. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 2
Karol Wojtyła Karol Wojtyła
Zagadnienie katolickiej etyki seksualnej. Refleksje i postulaty
Problème de L’Éthique Sexuelle Catholique

view |  rights & permissions
166. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 2
Władysław Piwowarski Władysław Piwowarski
Filozoficzne aspekty pluralizmu społecznego
Aspects Philosophiques du Pluralisme Social

view |  rights & permissions
167. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 2
Łukasz Czuma Łukasz Czuma
Cele wzrostu gospodarczego
The Aims of Economic Growth

view |  rights & permissions
168. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 3
Michał Heller Michał Heller
Czasoprzestrzenne kontinuum szczególnej teorii względności
Time-Space Continuum of the Special Theory of Relativity

view |  rights & permissions
169. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 3
Włodzimierz Sedlak Włodzimierz Sedlak
Zrożnicowanie chemicznej treści Ziemi na strefy oraz zjawiska wulkanizmu
Zonal Differentiation of the Chemical Contents of the Earth and Volcanica Phenomena

view |  rights & permissions
170. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
Współczesne interpretacje mechaniki kwantowej
Contemporary Interpretation of the Quantum Mechanics

view |  rights & permissions
171. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 3
Adam Dyczkowski Adam Dyczkowski
Fizyka atomowa a wiedza ludzka
Fizyka atomowa a wiedza ludzka

172. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 3
Kazimierz Kłósak Kazimierz Kłósak
Stosunek filozofii przyrody do metafizyki w ujęciu współczesnych neoscholastykow polskich
Rapport Entre Philosophie de la Nature et Métaphysique dans la Conception des Néo-Scolastiques Polonais Contemporains

view |  rights & permissions
173. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 3
Szczepan W. Ślaga Szczepan W. Ślaga
Problema priczinnosti w sowremiennoj biologii
Problema priczinnosti w sowremiennoj biologii

174. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 3
Mieczysław Lubański Mieczysław Lubański
Zagadnienie indywiduów w fizyce współczesnej
Individuals in Contemporary Physics

view |  rights & permissions
175. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 3
Henryk Nowik Henryk Nowik
Teoria układow biologicznych
The Theory of Biological Systems

view |  rights & permissions
176. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 3
Zygmunt Hajduk Zygmunt Hajduk
The Myth of Simplicity
The Myth of Simplicity

177. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zenomena Płużek Zenomena Płużek
Psychologia kliniczna
Psychologia kliniczna

178. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Maria Grzywak-Kaczyńska Maria Grzywak-Kaczyńska
J. Piageta zarys teorii inteligencji
Piaget’s Interpretation of Intelligence

view |  rights & permissions
179. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Edmund Leszczuk Edmund Leszczuk
Psychologia dziecka od uroczenia do wieku młodzieńczego pod redakcją Maurice Debesse’a
Psychologia dziecka od uroczenia do wieku młodzieńczego pod redakcją Maurice Debesse’a

180. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Edmund Leszczuk Edmund Leszczuk
Rozwoj i wychowanie małego dziecka