Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 181-200 of 318 documents

0.053 sec

181. Sign Systems Studies: Volume > 35 > Issue: 1/2
Andreas Ventsel “Meie” kategooria konstrueerimine: nõukogude poliitiline retoorika Eestis juunist 1940 kuni juulini 1941. Kokkuvõte
182. Sign Systems Studies: Volume > 35 > Issue: 1/2
David Herman Etnolingvistika ja sotsiaalne taju: Keeleline eelarvamus kui hermeneutiline patoloogia. Kokkuvõte
183. Sign Systems Studies: Volume > 35 > Issue: 1/2
Jaan Valsiner Semiootiline eneseregulatsioon: kuidas dünaamilised märgihierarhiad piiravad teadvusekulgu. Kokkuvõte
184. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 1
Heta Pyrhönen Kuidas armastust elus hoida: Roland Barthes, George du Maurier ja Gilles Deleuze. Kokkuvõte
185. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 1
Tuuli Raudla Vico ja Lotman: Poeetiline tähendusloome ja primaarne modelleerimine. Kokkuvõte
186. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 1
Sirkka Knuuttila Taaskord ‘reaalsusefektist’: Barthes ja afektiivne kujund. Kokkuvõte
187. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 1
Anne Sivuoja-Gunaratnam Neutraalsele hääle andmine Richard Wagneri Parcifali Nähtamatus Kooris. Kokkuvõte
188. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 1
Vyacheslav V. Ivanov Kahekümnenda sajandi semiootika. Kokkuvõte
189. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 1
Michael Sheringham Olevikku kirjutades: ülestähendamine Barthes’i Collège de France’i loengutes. Kokkuvõte
190. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 1
Harri Veivo Barthes’i positiivne autoriteooria. Kokkuvõte
191. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 1
Peeter Selg, Andreas Ventsel Semiootilise hegemooniateooria poole: nimetamine kui hegemooniline operatsioon Lotmanil ja Laclaul. Kokkuvõte
192. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 1
Patrizia Calefato Müütidest ja moest: Barthes ja kultuuri-uuringud. Kokkuvõte
193. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 2
John Deely Semiootikast semioeetikani: märgitoime koguulatus. Kokkuvõte
194. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 2
Peeter Torop Tõlge kui kommunikatsioon ja autokommunikatsioon. Kokkuvõte
195. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 2
George Rückert Tõlge kui tundekasvatus: Žukovski Sel’skoe Kladbištše. Kokkuvõte
196. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 2
Bruno Osimo Jakobson: tõlge kui oletatav sarnasus. Kokkuvõte
197. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 2
Silvi Salupere “Tõlke” mõiste Juri Lotmani töödes. Kokkuvõte
198. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 2
Edna Andrews, Elena Maksimova Semiosfäärilised ülekanded: võti tõlke modelleerimiseks. Kokkuvõte
199. Sign Systems Studies: Volume > 36 > Issue: 2
Dinda L. Gorlée Jakobson ja Peirce: tõlkeline intersemioos ja sümbioos ooperis. Kokkuvõte
200. Sign Systems Studies: Volume > 37 > Issue: 1/2
Marcel Danesi Opositsiooniteooria ja keele, kultuuri ning taju seotus. Kokkuvõte