Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 181-200 of 2641 documents

Show/Hide alternate language

0.077 sec

181. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Stefan Kunowski Stefan Kunowski
Współczesne prądy i kierunki w psychologii rozwojowej oraz pedagogicznej
Trends in Contemporary Developmental and Educational Psychology

view |  rights & permissions
182. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Jerzy Strojnowski Jerzy Strojnowski
Teoria lokalizacji mózgowej Jędrzeja Śniadeckiego
Jędrzej Śniadeckim Theory of Brain Localization

view |  rights & permissions
183. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Specjalizacja filozoficzno-psychologiczna na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL
Specjalizacja filozoficzno-psychologiczna na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL

184. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zenomena Płużek Zenomena Płużek
Sprawozdanie z XV Międzynarodowego Kongresu Psychologii Stosowanej w Jugosławii
Sprawozdanie z XV Międzynarodowego Kongresu Psychologii Stosowanej w Jugosławii

185. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i XV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu
Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i XV Zjazdu Naukowego Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w Poznaniu

186. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Proces myślenia u św. Tomasza z Akwinu a w egzystencjalizmie M. Heideggera
The Process of Thought in St. Thomas Aquinas and in Heidegger’s Existentialism

view |  rights & permissions
187. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Józef Stachyra Józef Stachyra
Zarys psychologii pracy
188. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Janusz Kostrzewski Janusz Kostrzewski
The Dynamics of Intellectual and Social Development in Down’s Disease: Results of Experimental Investigations
Dynamika Rozwoju Intelektualnego i Społecznego w Chorobie L. Downa

view |  rights & permissions
189. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zofia Sękowska Zofia Sękowska
Synkretyzm w świadomości lingwistycznej dzieci głuchych
Syncretism in the Linguistic Consciousness of Deaf Children

view |  rights & permissions
190. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Jerzy Jakuboioski Jerzy Jakuboioski
Kronika działalności Koła Studentow Psychologii KUL
Kronika działalności Koła Studentow Psychologii KUL

191. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
W. Prężyna W. Prężyna
Personnalite et vie religieuse chez l’adolescent. Etude de psychologie religieuse
Personnalite et vie religieuse chez l’adolescent. Etude de psychologie religieuse

192. Roczniki Filozoficzne: Volume > 13 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński, Ryszard Żerański Zdzisław Chlewiński
Pojęcie przyczynowości fizycznej w aspekcie genetycznym: Badania eksperymentalne dzieci w wieku 7—12 lat
The Idea of Causality in Its Genetic Aspect

view |  rights & permissions
193. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Józef Herbut Józef Herbut
Kilka uwag o definicji analogii
Kilka uwag o definicji analogii

194. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Zofia J. Zdybicka Zofia J. Zdybicka
Uwagi o sytuacji we wspołczesnej teologii naturalnej
Remarks on the Situation in Contemporary Natural Theology

view |  rights & permissions
195. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Tadeusz Wolf Tadeusz Wolf
Le problème de l'être chez Aristote. Essai sur la problématiąue aristotélicienne
Le problème de l'être chez Aristote. Essai sur la problématiąue aristotélicienne

196. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Andrzej Wawrzyniak Andrzej Wawrzyniak
Ontologia
Ontologia

197. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Krescenty Dudak Krescenty Dudak
Czy Henryk z Gandawy był esencjalistą?
Is Henry of Ghent Essentialist?

view |  rights & permissions
198. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Stanisław Majdański Stanisław Majdański
W prowadzenie do metafizyki
W prowadzenie do metafizyki

199. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Antoni Stępień Antoni Stępień
Jązyk i nauka
Jązyk i nauka

200. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Andrzej Wawrzyniak Andrzej Wawrzyniak
Nowsze tendencje esencjalizujące w neoscholastyce
Modern Essentialising Tendencies in Neoscholasticism

view |  rights & permissions