Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 181-200 of 223 documents

Show/Hide alternate language

0.246 sec

181. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 2
Tomaš Měšťanek Tomaš Měšťanek
Filozofie na gymnaziu
Philosophy in High School

182. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 2
Zlatica Plašienkova, Oksana Slobodian Zlatica Plašienkova
Some ethical-religious views of Nikolai O. Lossky and Eugene V. Spektorsky (searching for thought parallels)
Niektoré eticko-náboženské názory Nikolaja O. Losského a Jevgenija V. Spektorského (hľadaní myšlienkových paralel)

abstract | view |  rights & permissions
Two famous Russian thinkers Nikolai O. Lossky (1870–1965) and E. Vasilievich Spektorsky (1875–1951) had a lot in common: both were talented intellectuals, lecturers and authors of many works on philosophy, history of philosophy, culture, politics and literature; both had to leave Russia and settle down abroad, and continue academic and creative activities in foreign environments. All these factors contributed to their friendly and intellectual communication which we want to pay attention to in this article. The purpose of the article is to demonstrate similarities in how Lossky and Spektorsky formulated and addressed ethical issues on the grounding of Christianity and Christian-based philosophy. Thus, we have chosen several aspects of their ethical systems which are crucial for understanding the way of their moral thinking and which are representative in terms of comparison of these two authors: general philosophical positions, grounding ethics in Christianity, absolute basis of ethics and the way it can be cognized, human freedom, motives and goals of moral behavior, and moral evolution and the perspectives of humanity.
183. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 2
Jiři Gabriel Dvě knihy o Olegu Susovi
184. Studia Philosophica: Volume > 66 > Issue: 2
Josef Petrželka Rozhovor s Janou Nechutovou a Janem Zouharem
185. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 1
Josef Petrželka Editorial
186. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 1
Matěj Troup Matěj Troup
Legitimita aristotelské inspirace v současné filozofii přátelství
Legitimacy of Aristotelian Inspirations in Contemporary Philosophy of Friendship

abstract | view |  rights & permissions
The starting point of the article is that the contemporary English written philosophy of friendship is strongly inspired by Aristotelian theory of friendship and considers this theory as the most influential among ancient theories. The starting point is illustrated in the first part of the article by general and specific examples.Second and main part aims to examine justification of such a primacy of Aristotle’s inspirationsin contemporary philosophy of friendship. The verification is performed through comparison of qualities of Aristotle´s theory and theories of other ancient philosophers – Plato, Cicero and Plutarch.
187. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 1
Jakub Mácha Jakub Mácha
Analytické teorie metafory: I. Počátky interakční teorie u I. A. Richardse
Analytic Theories of Metaphor

188. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 1
Martin Nuhlíček Martin Nuhlíček
Vzťah pravdy a zdôvodnenia v teórii poznania
The Relation of Truth and Justification in the Theory of Knowledge

189. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 1
Tomáš Korda Tomáš Korda
Jaderná energie a environmentální krize
Nuclear power and environmental crisis

190. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 1
Hana Řehulková Hana Řehulková
Masarykova Univerzita Masarykova
Masaryk’s Masaryk University

191. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 1
Josef Petrželka Josef Petrželka
Filosofie jako archeologie?
Philosophy as Archeology?

192. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 1
Josef Petrželka Josef Petrželka
Rozhovor s Pavlem Maternou
Interview with Pavel Materna

193. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Petrželka Editorial
194. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Jakub Mácha Jakub Mácha
Analytické teorie metafory: II. Interakční teorie M. Blacka
Analytic Theories of Metaphor

abstract | view |  rights & permissions
Předložená trojdílná série představuje základní teorie metafory v analytické filosofii: V první části v minulém čísle časopisu1 byly prezentovány počátky interakční teorie u I. A. Richardse, jak ji podal v knize The Philosophy of Rhetorics (1936). Tato druhá část osvětluje dnes již klasické podání inter­akční teorie u M. Blacka (1954–79). Třetí část (v příštím čísle) představí kritiku interakční teorie od D. Davidsona a jeho kauzální teorii (1978).
195. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Pavel Materna Pavel Materna
Existují hodnoty?
Do Values Exist?

196. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Josef Petrželka, Irena Radová Josef Petrželka
Zeus a horcí jupiteři
Zeus and Hot Jupiters

abstract | view |  rights & permissions
Prvními objevenými exoplanetami byli horcí jupiteři. Kepler ale ukázal, že se jednalo jen o observační zkreslení a minimálně ve vnitřních částech planetárních systémů dominují mini-neptuni.
197. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Jiří Gabriel Jiří Gabriel
Na katedře filosofie
In the Department of Philosophy

198. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Ivana Holzbachová Ivana Holzbachová
O jednom dobrém člověku (pohádka)
On a Good Man (A Fairytale)

199. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Petr Jemelka Petr Jemelka
O smyslu dějin české filosofie aneb za co může Jiří Gabriel
On the Significance of the History of Czech Philosophy – What to Blame Jiří Gabriel For

200. Studia Philosophica: Volume > 67 > Issue: 2
Dagmar Pešková Dagmar Pešková
Poděkování panu docentovi Jiřímu Gabrielovi u příležitosti jeho významného jubilea. Pan docent Jiří Gabriel – můj ročníkový učitel
An Acknowledgement of Jiří Gabriel at the Occasion of his Jubilee. Jiří Gabriel – My Class Teacher