Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 21-40 of 55 documents

0.044 sec

21. Forum Philosophicum: Volume > 3
Czasopisma
22. Forum Philosophicum: Volume > 5
Stanisław Janeczek Filozofia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (KUL): Nurty - Ludzie - Idee
23. Forum Philosophicum: Volume > 5
Piotr Lenartowicz SJ, Jolanta Koszteyn Hominidy plio/plejstoceńskie - empiryczny element opisowej definicji homo sapiens
24. Forum Philosophicum: Volume > 5
Franciszek Bargieł SJ Stanisław Szadurski SJ (1726-1789), przedstawiciel uwspółcześnionej filozofii scholastycznej
25. Forum Philosophicum: Volume > 5
Jerzy Machnacz Człowieka poszukiwanie samego siebie. Filozofia osoby i osobista Edyty Stein
26. Forum Philosophicum: Volume > 5
Jerzy Koperek Koncepcja osoby ludzkiej w kontekście personalizmu Karola Wojtyły
27. Forum Philosophicum: Volume > 5
Henryk Majkrzak SCJ Natura społeczeństwa w myśli św, Tomasza z Akwinu
28. Forum Philosophicum: Volume > 6
Franciszek Bargieł SJ Benedykt Dobszewicz SJ (1722-ok. 1794) a Odnowa Jezuickiej Filozofii w Polsce w Drugiej Połowie XVIII Wieku
29. Forum Philosophicum: Volume > 6
Tadeusz Ślipko SJ Antropologiczno-etyczne podstawy opieki terminalnej
30. Forum Philosophicum: Volume > 6
Stanisław Jopek SJ Eduard Spranger (1882-1963) i jego filozofia społeczna na tie historii Niemiec
31. Forum Philosophicum: Volume > 6
Stanisław Ziemiański SJ Jan Dorda SJ (1891-1971), przyrodnik i filozof
32. Forum Philosophicum: Volume > 6
Christian Göbel Spojrzenie na to, co wieczne: Podstawowe doświadczenie filozoficzne u Schellinga i Parmenidesa
33. Forum Philosophicum: Volume > 6
Klaus Petrus Austin a Grice. O Założeniach Analizy Religijnych Czynności Mowy
34. Forum Philosophicum: Volume > 6
Waldemar Szczerbiński Abrahama Joshuy Heschela filozofia człowieka
35. Forum Philosophicum: Volume > 6
Karol Tarnowski Podmiot wojny, podmiot pokoju: (Levinas i Marcel)
36. Forum Philosophicum: Volume > 7
Stanislaw Pyszka SJ Prawo do osobistej wolności i do obywatelstwa dla chłopów polskich i litewskich według Arona Aleksandra Olizarowskiego (1610-1659)
37. Forum Philosophicum: Volume > 7
Piotr Lenartowicz SJ, Jolanta Koszteyn O Paley'u, Epagogé, zmyśle technicznym i argumentacji a fortiori
38. Forum Philosophicum: Volume > 7
Jan Regner SJ Umysł w Świecie: Krótkie wprowadzenie do koncepcji intencjonalności J. R. Searle'a
39. Forum Philosophicum: Volume > 7
Stanisław Ziemiański SJ Relacja zależności w argumentacji za istnieniem Boga
40. Forum Philosophicum: Volume > 7
Jerzy Machnacz Wierność rzeczywistości: Hedwig Conrad-Martius o realności