Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 21-40 of 217 documents

Show/Hide alternate language

0.097 sec

21. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Petr Jemelka Petr Jemelka
Vítězslav Gardavský – pozapomenutý brněnský filosof
Vítězslav Gardavský – Forgotten Philosopher of Brno

view |  rights & permissions
22. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Ivana Holzbachová Ivana Holzbachová
Voltairovo pojetí náboženství
Voltaire’s Concept of Religion

view |  rights & permissions
23. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Břetislav Horyna Břetislav Horyna
Světlo letí rychlostí života
Light Travels at the Speed of Life

view |  rights & permissions
24. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Rudy Krej·í Rudy Krej·í
Zpověď starého filozofa
A Confession of an Old Philosopher

view |  rights & permissions
25. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Miroslav Pauza Miroslav Pauza
Tichost. Meditace k Evangeliu podle Matouše 5,5
Quietude. A Meditation on the Gospel of Matthew 5:5

view |  rights & permissions
26. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Vladimír Leško Vladimír Leško
Bytie a čas ako filozofický neúspěch
Being and Time and Philosophical Unsuccess

view |  rights & permissions
27. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Karel Mácha Karel Mácha
Deutsche Philosophie Prag
German Philosophy in Prague

view |  rights & permissions
28. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Helena Pavlincová Helena Pavlincová
Z dopisů J. L. Fischera Otokaru Fischerovi
From J. L. Fischer´s Letters to Otokar Fischer

view |  rights & permissions
29. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Dagmar Pešková Dagmar Pešková
Blahoslav Zbořil a problém hodnot a hodnocení v české filozofii
Blahoslav Zbořil and the Problem of Values and Judgment in Czech Philosophy

view |  rights & permissions
30. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Ladislav Soldán Ladislav Soldán
Brněnský estetik a kritik Oleg Michailovič Sus
Brno Aesthetician and Critic Oleg Michailovič Sus

view |  rights & permissions
31. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Jiří Svoboda Jiří Svoboda
Omnia sponte fluant...
Omnia sponte fluant...

view |  rights & permissions
32. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Jan Št·pán Jan Št·pán
Bytí a mětí
Being and Being-to-Be

view |  rights & permissions
33. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Josef Šmajs Josef Šmajs
Fenomén technika
The Phenomenon of Technology

view |  rights & permissions
34. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Josef Zumr Josef Zumr
Bouře a naděje: Ke smýšlení první generace národního obrození
A Storm and Hope

view |  rights & permissions
35. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Jan Zouhar Jan Zouhar
Zápisky Josefa Jungmanna
Josef Jungmann´s Memoirs

view |  rights & permissions
36. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 2
Radosław Kuliniak Radosław Kuliniak
Vliv Lambertovy filozofie na výsledky Kantových metafyzických zkoumání v letech 1764–1781
The Influence of Lambert’s Philosophy on the Outcome of Kant’s Metaphysical Investigations between 1764 and 1781

view |  rights & permissions
37. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 2
Hans-Georg Bensch Hans-Georg Bensch
Von zwei Welten zu zwei Begriffen von Natur: Anmerkungen zur Kantischen Kritik der teleologischen Urteilskraft
FromTwo Worlds to Two Concepts of Nature

view |  rights & permissions
38. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 2
Andrzej J. Noras Andrzej J. Noras
Úvod do novokantovství
Introduction to Neo-Kantianism

view |  rights & permissions
39. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 2
Karl-Friedrich Kiesow Karl-Friedrich Kiesow
Mythen der Heimkehr. Versuch über Dichtung und ontologische Erfahrung
Mýty návratu

view |  rights & permissions
40. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 2
Wolfgang Welsch Wolfgang Welsch
Das Rätsel der menschlichen Besonderheit
Záhada zvláštnosti člověka

view |  rights & permissions