Search narrowed by:Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 21-30 of 30 documents

Show/Hide alternate language

0.012 sec

21. Roczniki Filozoficzne: Volume > 6 > Issue: 4
Mieczysław Łobocki Mieczysław Łobocki
Z kroniki studium fiiozoficzno-psychologicznego przy Wydziale Filozofii KUL
Z kroniki studium fiiozoficzno-psychologicznego przy Wydziale Filozofii KUL

22. Roczniki Filozoficzne: Volume > 6 > Issue: 4
I. Korzewnikow I. Korzewnikow
Sprawozdanie ze zjazdow
Sprawozdanie ze zjazdow

23. Roczniki Filozoficzne: Volume > 6 > Issue: 4
K. Włodarczy K. Włodarczy
Sprawozdanie z działalności Zakładu Psychologii za rok akademicki 1957/58
Sprawozdanie z działalności Zakładu Psychologii za rok akademicki 1957/58

24. Roczniki Filozoficzne: Volume > 66 > Issue: 1
Juliusz Domański Juliusz Domański
Władysław Seńko (1928-2017)
Władysław Seńko (1928-2017)

25. Roczniki Filozoficzne: Volume > 66 > Issue: 2
Tadeusz Szubka Tadeusz Szubka
Ksiądz Profesor Jozef Herbut (1931-2018) — krytyczny metodolog filozofii
Ksiądz Profesor Jozef Herbut (1931-2018) — krytyczny metodolog filozofii

26. Roczniki Filozoficzne: Volume > 7 > Issue: 4
M. Łobocki M. Łobocki
Kronika psychologiczna polska za rok 1958
Kronika psychologiczna polska za rok 1958

27. Roczniki Filozoficzne: Volume > 7 > Issue: 4
M. Łobocki M. Łobocki
Z kroniki studium filozoficzmo-psychologicznego przy Wydziale Filozofii KUL za rok akademicki 1958/59
Z kroniki studium filozoficzmo-psychologicznego przy Wydziale Filozofii KUL za rok akademicki 1958/59

28. Roczniki Filozoficzne: Volume > 7 > Issue: 4
Kronika psychologii ZSRR za lata 1955—1958
Kronika psychologii ZSRR za lata 1955—1958

29. Roczniki Filozoficzne: Volume > 7 > Issue: 4
A. Sikora A. Sikora
Kronika psychologii niemieckiej
Kronika psychologii niemieckiej

30. Roczniki Filozoficzne: Volume > 68 > Issue: 1
Corrigenda omissionum