Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 21-30 of 100 documents

0.137 sec

21. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 2
Anna Julia Siwiec, Władysław Stróżewski Marek K. Siwiec, Los, zło, tajemnica: ku twórczym źródlom poezji Aleksandra Wata I Czeslawa Milosza [Fate, evil, mystery. Toward the Creative Sources of Aleksander Wat's and Czeslaw Milosz's Poetry] by Władysław Stróżewski
22. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 2
Aleksandra Derra Piotr Sikora, Slowa i zbawienie, Dyskurs religijny w perspektywie filozofii Hilarego Putnama [Words and Salvation. Religious Discourse in the Perspective of Hilary Putnam's Philosophy] by Aleksandra Derra
23. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 2
Dariusz Łukasiewicz Peter Van Inwagen, The Problem of Evil by Dariusz Łukasiewicz
24. Forum Philosophicum: Volume > 12 > Issue: 2
Luke Fischer Derrida and Husserl on Time
abstract | view |  rights & permissions
In this essay I take issue with Derrida's interpretation of Husserl's phenomenology of intemal time-consciousness in Speech and Phenomena. Derrida's critique of Husserl's phenomenology of time also forms the basis for what Derrida regards to be an undermining of phenomenological philosophy itself. After first disagreeing with Derrida's interpretation of Husserl's understanding of time I proceed to object to his „undermining" of phenomenology. I attempt to illustrate that his critique of phenomenology is unconvincing.
25. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 1
Andrzej Bronk, Pawel Kawałec Adam Grobler, Metodologia nauk [Methodology of the Sciences] by Andrzej Bronk, Pawel Kawalec
26. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 1
Józef Bremer Ireneusz Ziemiński, Tod, Unsterblichkeit, Sinn des Lebens. Existentielle Dimension der Philosophie von Ludwig Wittgenstein [Śmierć, niesmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiarfilozofii Ludwiga Wittgensteina] by Józef Bremer
27. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 1
Paweł Urgacz Friedrich August von Hayek, The Constitution of Liberty by Pawel Urgacz
28. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 1
Robert Grzywacz Joanna Barcik (ed.), De la philosophie reflexive à l'herméneutique. Philosophie française de la religion [Odfilozofii refleksji do hermeneutyki. Francuska filozofia religii] by Robert Grzywacz
29. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 2
Paweł Urgacz Stanisław Kowalczyk, Zarys filozofii polityki [An Outline of the Political Philosophy] by Paweł Urgacz
30. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 2
Adam Świezyński Michał Heller, Ostateczne wyjaśnienia wszechświata [Ultimate Explanations of the Universe] by Adam Świezyński