Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 201-220 of 318 documents

0.037 sec

201. Sign Systems Studies: Volume > 37 > Issue: 1/2
Jaan Valsiner Valjamõeldise ja reaalsuse vahel: semiootilise objekti muutumine. Kokkuvõte
202. Sign Systems Studies: Volume > 37 > Issue: 1/2
Howard H. Pattee, Kalevi Kull Biosemiootiline vestlus: füüsika ja semiootika vahel. Kokkuvõte
203. Sign Systems Studies: Volume > 37 > Issue: 1/2
Andres Luure Tegevus märkides. Kokkuvõte
204. Sign Systems Studies: Volume > 37 > Issue: 1/2
Umberto Eco Kirjanduslike kangelaste ontoloogiast: semiootiline lähenemine. Kokkuvõte
205. Sign Systems Studies: Volume > 37 > Issue: 1/2
Silmitsi eriolukordadega: minevikurajad ja uued suunad ameerika antropoloogias (ehk miks ameerika antropoloogial on vaja kultuurisemiootikat). Kokkuvõte
206. Sign Systems Studies: Volume > 37 > Issue: 1/2
Barbara Sonnenhauser Kiillaused ja märkide dialoogilisus. Kokkuvõte
207. Sign Systems Studies: Volume > 37 > Issue: 1/2
Prisca Augustyn Jakob von Uexkülli tõlkimisest — Umweltlehre toomine biosemiootikasse. Kokkuvõte
208. Sign Systems Studies: Volume > 37 > Issue: 1/2
Patrizia Calefato Keel sotsiaalses taastootmises: sotsiolingvistika ja sotsiosemiootika. Kokkuvõte
209. Sign Systems Studies: Volume > 37 > Issue: 1/2
Karel Kleisner, Anton Markoš Vastastikune mõistmine ja vääritimõistmine bioloogilistes susteemides organismide enese-esituslike tähenduste vahendusel
210. Sign Systems Studies: Volume > 37 > Issue: 1/2
Dinda L. Gorlée Visand Peirce’i Esmasuse kategooriast ja selle tahendusest kunstidele. Kokkuvõte
211. Sign Systems Studies: Volume > 37 > Issue: 3/4
Otto Lehto Loomade kognitiivsust uurides: epistemoloogia, etoloogia ja eetika. Kokkuvõte
212. Sign Systems Studies: Volume > 37 > Issue: 3/4
Carlo Brentari Konrad Lorentzi episetmoloogiline kriitika Jakob von Uexkülli aadressil. Kokkuvõte
213. Sign Systems Studies: Volume > 37 > Issue: 3/4
Elina Vladimirova Imetajate märgikasutus kui ökoloogilise kohastumise vahend. Kokkuvõte
214. Sign Systems Studies: Volume > 37 > Issue: 3/4
Karel Kleisner, Marco Stella Koletised, keda kohtasime, koletised, kelle lõime: fenotüüpilise sarnasuse paralleelsest tekkest kodustamise käigus
215. Sign Systems Studies: Volume > 37 > Issue: 3/4
Kadri Tüür Linnuhääled looduskirjanduses: loomade kommunikatsioon inimeste nägemuses. Kokkuvõte
216. Sign Systems Studies: Volume > 37 > Issue: 3/4
Stephen Pain Bioretoorikast zooretoorikani. Kokkuvõte
217. Sign Systems Studies: Volume > 37 > Issue: 3/4
Morten Tønnessen Abstraktsioon, julmus ja teised loomämangu aspektid Muki ja Maluca mängude näitel. Kokkuvõte
218. Sign Systems Studies: Volume > 37 > Issue: 3/4
Gisela Kaplan Loomad ja muusika: kultuurilised määratlused ja sensoorne tõendusmaterjal. Kokkuvõte
219. Sign Systems Studies: Volume > 37 > Issue: 3/4
Regina Rottner Kas "mitte-inimliikide“ helid/ muusika on vähem vaartuslik kui inimeste oma? Võrdlus bioloogilisest ja musikoloogilisest väätepunktist.Kokkuvõte
220. Sign Systems Studies: Volume > 37 > Issue: 3/4
Timo Maran John Maynard Smithi loomasignaalide tüpoloogia semiootilisest vaatenurgast. Kokkuvõte