Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 201-220 of 2641 documents

Show/Hide alternate language

0.079 sec

201. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Czesław Wojtkiewicz Czesław Wojtkiewicz
O tak zwanych „definicjach” w metafizyce scholastycznej
On So-Called „Definitions” in Scholastic Metaphysics

view |  rights & permissions
202. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Emanuel Mikuła Emanuel Mikuła
Philosophie und Reflexion
Philosophie und Reflexion

203. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Władysław Augustyn Władysław Augustyn
Poznanie i rzekoma definicja prawdy u Malebranche’a
Poznanie i rzekoma definicja prawdy u Malebranche’a

204. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Witold Michałowski Witold Michałowski
Dwa pojęcia konsekwencji u Piotra Abelarda a implikacja ścisła Lewisa i Ackermanna
Two Concepts of Consequence in Peter Abelard and Strict Implication in Lewis and Ackermann

view |  rights & permissions
205. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Andrzej Wawrzyniak Andrzej Wawrzyniak
A Modern Introduction to Metaphysics. Readings from Classical and Contemporary Sources
A Modern Introduction to Metaphysics. Readings from Classical and Contemporary Sources

206. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Stanisław Kamiński Stanisław Kamiński
O ilościowym charakterze przźedmiotu matematyki
O ilościowym charakterze przźedmiotu matematyki

207. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Stanisław Kaminski Stanisław Kaminski
Wyjaśnianie w metafizyce: (uwagi wprowadzające)
The Explanation in Metaphysics

view |  rights & permissions
208. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Stanisław Adamczyk Stanisław Adamczyk
Zupełna zależność stworzenia od Stworcy u św. Tomasza z Akwinu
Dependance Compléte de la Creature à l’Éigard du Créateur dans la Doctrine de St. Thomas d’Aquin

view |  rights & permissions
209. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Antoni Stępień Antoni Stępień
Struktura bytu, Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu
Struktura bytu, Charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu

210. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Stanisław Majdański, Antoni Stąpień Stanisław Majdański
Z teorii i metodologii metafizyki
Z teorii i metodologii metafizyki

211. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 1
Stanisław Kamiński Stanisław Kamiński
Introduction à la Logique Juridique
Introduction à la Logique Juridique

212. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 2
Stanisław Kowalczyk Stanisław Kowalczyk
Z dziejów perypatetyckiego opisu dobra: (Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu, F. Brentano)
Autour de la Description Péripatétique du Bien

view |  rights & permissions
213. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 2
Jan Sieg Jan Sieg
Chrześcijańska postawa dialogu jako przedmiot badań socjologicznych
L’Attitude Chréitienne du Dialogue Comme Objet de Recherches Sociologiques

view |  rights & permissions
214. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 2
Czesław Strzeszewski Czesław Strzeszewski
Hierarchia dóbr wspólnych a naturalna hierarchia społeczności
Hiérarchie des Biens Communs et la Hierarchie Naturelle de la Sociéte

view |  rights & permissions
215. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 2
Józef Majka Józef Majka
Moralny charakter życia społecznego
Le Caracteire Moral de la Vie Sociale

view |  rights & permissions
216. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 2
Henryk Andrzejczak Henryk Andrzejczak
Filozoficznoprawne podstawy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
Le Role de la Philosophie du Droit dans les Fondements de la Declaration Universelle des Droits de l’Homme

view |  rights & permissions
217. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 2
Adam Stanowski Adam Stanowski
Moralność jako wskaźnik religijności
La Moralité Comme Indice de la Vie Religieuse

view |  rights & permissions
218. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 2
H. Andrzejczak H. Andrzejczak
„Yearbooks on Human Rights“ for 1946—1961
„Yearbooks on Human Rights“ for 1946—1961

219. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 2
Adam Rodziński Adam Rodziński
Naturalne płaszczyzny wartościowania moralnego w świetle fdozofii personalistycznej
Les Plans Naturels de L’Appreciation Morale a la Lumlere de la Philosophie Personnaliste

view |  rights & permissions
220. Roczniki Filozoficzne: Volume > 14 > Issue: 2
Tadeusz Styczeń Tadeusz Styczeń
W sprawie przejścia od zdań orzekających do powinnościowych
Au Sujet du Passage des Propositions de Type „Est“ à Celles de Type „Doit“

view |  rights & permissions