Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 21-40 of 440 documents

0.056 sec

21. Forum Philosophicum: Volume > 11
Piotr Aszyk Philosophical Concepts in Ryszard Otowicz's Bioethics
22. Forum Philosophicum: Volume > 11
Red Korespondencja Adama Adamandego Kochańskiego SJ (1657-1699)
23. Forum Philosophicum: Volume > 11
Stanisław Ziemiański Movement immobilised
24. Forum Philosophicum: Volume > 11
Stanisław Ziemiański Powszechna Encyklopedia Filozofii
25. Forum Philosophicum: Volume > 11
Red Adam Adamandy Kochański (1631-1700). Studium z dziejów filozofii i nauki w Polsce w XVII wieku
26. Forum Philosophicum: Volume > 11
Stanisław Głaz L'esperienza tragica come iniziazione: Lev Šestov
27. Forum Philosophicum: Volume > 11
Stan Leśniak Philosophia vitam alere. Prace dedykowane Profesorowi Romanowi Darowskiemu SJ z okazji 70-lecia urodzin
28. Forum Philosophicum: Volume > 11
Robert Janusz The Center for Interdisciplinary Studies in Cracow
29. Forum Philosophicum: Volume > 11
Mieczysław A. Krąpiec Knowledge and Reality
30. Forum Philosophicum: Volume > 11
Remigiusz Król The Origins of the Human Being: A Theory of Animation according to Tadeusz Ślipko
31. Forum Philosophicum: Volume > 11
University School of Philosophy and of Education Ignatianum, Cracow - General Information
32. Forum Philosophicum: Volume > 11
Janusz Salamon Problems with Disembodied Existence and Survival of Death
33. Forum Philosophicum: Volume > 11
Piotr Lenartowicz Życie a orientacja w rzeczywistości przyrodniczej
34. Forum Philosophicum: Volume > 11
Grzegorz Hołub Presentation of the Encyclopaedia of Bioethics
35. Forum Philosophicum: Volume > 11
Aleksandra Macintosh Shestov's Quest for Certainty of Faith
36. Forum Philosophicum: Volume > 11
Piotr Lenartowicz On empirical premisses of ontological pluralism
37. Forum Philosophicum: Volume > 11
Prof. Stanisław Ziemiański, S.J., Roman Darowski On the Occasion of his Seventy Fifth Birthday
38. Forum Philosophicum: Volume > 11
Roman Darowski Giuseppe Angiolini SJ (174 7-1814), Professor of Philosophy in the Polotsk Academy
39. Forum Philosophicum: Volume > 11
Tadeusz Ślipko The Concept of Value in the Ethical Thougth of Cardinal Karol Wojtyła
40. Forum Philosophicum: Volume > 11
Robert Janusz Jak to jest być świadomym? Analityczne teorie umyshi a problem świadomości