Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 21-32 of 32 documents

0.002 sec

21. Dialectics and Humanism: Volume > 8 > Issue: 2
Witold Mackiewicz Czesław Dejnarowicz, Literatura Naukowa — Uczeni — Wydawcy (Scientific Literature — Scientists — Publishers)
22. Dialectics and Humanism: Volume > 8 > Issue: 2
Seweryn Żurawicki Seweryn Żurawicki, Metody I Techniki Badań Ekonomicznych: Zagadnienia Epistemologiczne I Metodologiczne (Methods and Techniques of Economic Research: Epistemological and Methodological Problems)