Search narrowed by:Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 31-40 of 720 documents

0.013 sec

31. Forum Philosophicum: Volume > 1
Jakub Gorczyca SJ Sulla responsabilità - Una riflessione nel dialogo con Martin Buber
32. Forum Philosophicum: Volume > 1
Franciscus Bargieł SJ Tomasz Młodzianowski SJ (1622-1686) - wybitny przedstawiciel filozofii suarezjańskiej w Polsce XVII wieku
33. Forum Philosophicum: Volume > 1
Paweł Fudali SJ Filozofia i sztuka u Nietzschego [Nietzsche's Concept of Art and Philosophy]
34. Forum Philosophicum: Volume > 1
Jerzy Koperek CP Il potere statale e la società civica nella luce delta dottrina sociale della Chiesa
35. Forum Philosophicum: Volume > 1
Jakub Gorczyca SJ O odpowiedzialności - w dialogu z Martinem Buberem
36. Forum Philosophicum: Volume > 1
Stanisław Ziemiański SJ Ruch przestrzenny jako stan
37. Forum Philosophicum: Volume > 10
Stanisław Pyszka Evolution of the Cathohic Social Teaching in the Years 1891-2002
38. Forum Philosophicum: Volume > 10
Jolanta Koszteyn Perfekcja biomolekuralna a problem „wspólnego przodka"
39. Forum Philosophicum: Volume > 10
Grzegorz Hołub Between Pragmatics and Rehgious Experience. Hugo Tristram Engelhardts Concept of Bioethics
40. Forum Philosophicum: Volume > 10
University School of Philosophy and of Education Ignatianum, Cracow - General Information