Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 31-40 of 100 documents

0.021 sec

31. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 2
Danuta Ługowska Józef Bremer, Osoba -fikcja czy rzeczywistość? Tozsamość ijedność ja w świetle badań neurologicznych [A Person: Fiction or Reality? Identity and Oneness of the I in View of Neurologic Research] by Danuta Ługowska
32. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 2
Teresa Obolevitch Hilarion Alfeyev, The Holy Mystery of the Church Introduction to the History and Problems in the Debates on the Onomatodoxyby Teresa Obolevitch
33. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 2
Aleksandra Derra Ireneusz Ziemiński, Śmierć, niesmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina [Death, Immortality, the Meaning of Life. The Existential Dimension of Ludwig Wittgenstein's Philosophy] by Aleksandra Derra
34. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 1
Marek Piwowarczyk Religia i prawda [Religion and Truth] by Piotr Moskal
35. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 1
Paweł Urgacz Historia filozofii XX wieku. Nurty [The History of 20th Century Philosophy. Currents] by Tadeusz Gadacz
36. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 1
Agnieszka Salamucha The Lucifer Effect. Understanding How Good People Turn Evil by Philip Zimbardo
37. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 2
Adam Świeżyński Podglądanie Wszechświata [Peeping the Universe] by Michał Heller
38. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 2
Roman Darowski Edukacja oświeceniowa a szkoła tradycyjna. Z dziejów kultury intelektualnej i filozoficznej [Enlightenment Education and Traditional Education. From the History of Intellectual and Philosophical Culture] by Stanisław Janeczek
39. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 2
Piotr Duchliński Ludwig Wittgenstein „przydzielony do Krakowa” [Ludwig Witgenstein „assinged to Krakow”], Józef Bremer and Josef Rothhaupt (eds)
40. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 2
Kazimierz Rynkiewicz Einführung in die Erkenntnistheorie [Introduction to Theory of Knowledge] by Gerhard Ernst