Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 21-40 of 112 documents

0.055 sec

21. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 2
Danuta Ługowska Józef Bremer, Osoba -fikcja czy rzeczywistość? Tozsamość ijedność ja w świetle badań neurologicznych [A Person: Fiction or Reality? Identity and Oneness of the I in View of Neurologic Research] by Danuta Ługowska
22. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 2
Teresa Obolevitch Hilarion Alfeyev, The Holy Mystery of the Church Introduction to the History and Problems in the Debates on the Onomatodoxyby Teresa Obolevitch
23. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 2
Aleksandra Derra Ireneusz Ziemiński, Śmierć, niesmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina [Death, Immortality, the Meaning of Life. The Existential Dimension of Ludwig Wittgenstein's Philosophy] by Aleksandra Derra
24. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 1
Marek Piwowarczyk Religia i prawda [Religion and Truth] by Piotr Moskal
25. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 1
Paweł Urgacz Historia filozofii XX wieku. Nurty [The History of 20th Century Philosophy. Currents] by Tadeusz Gadacz
26. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 1
Agnieszka Salamucha The Lucifer Effect. Understanding How Good People Turn Evil by Philip Zimbardo
27. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 2
Adam Świeżyński Podglądanie Wszechświata [Peeping the Universe] by Michał Heller
28. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 2
Roman Darowski Edukacja oświeceniowa a szkoła tradycyjna. Z dziejów kultury intelektualnej i filozoficznej [Enlightenment Education and Traditional Education. From the History of Intellectual and Philosophical Culture] by Stanisław Janeczek
29. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 2
Piotr Duchliński Ludwig Wittgenstein „przydzielony do Krakowa” [Ludwig Witgenstein „assinged to Krakow”], Józef Bremer and Josef Rothhaupt (eds)
30. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 2
Kazimierz Rynkiewicz Einführung in die Erkenntnistheorie [Introduction to Theory of Knowledge] by Gerhard Ernst
31. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 2
Agnieszka Thier Ekofilozofia [Ecophilosophy]
32. Forum Philosophicum: Volume > 15 > Issue: 1
Jan Konior Venturing into Magnum Cathay, 17th Century Polish Jesuits in China: Michał Boym (1612–1659), Jan Mikołaj Smogulecki (1610–1656), and Andrzej Rudomina (1596–1633)
33. Forum Philosophicum: Volume > 15 > Issue: 1
Vincent Hope Intercivilizational Dialogue on Peace by Madhuri Santanam Sondhi
34. Forum Philosophicum: Volume > 15 > Issue: 1
Jacek Poznański Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki [Discovering the Axiological Dimension of Science] by Agnieszka Lekka-Kowalik
35. Forum Philosophicum: Volume > 15 > Issue: 1
Piotr Duchliński Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia [Analytic Philosophy. Concepts, Methods, Limitations] by Tadeusz Szubka
36. Forum Philosophicum: Volume > 15 > Issue: 2
Justyna Piskorska-Kaczmarek Hannah Arendt. An Intellectual Biography by Michelle-Irène Brudny
37. Forum Philosophicum: Volume > 15 > Issue: 2
Fedor Stanzhevskiy Philosophy of Religion. An Almanac. Volumes I & II
38. Forum Philosophicum: Volume > 16 > Issue: 2
Rafał Kupczak Irena Stasiewicz-Jasiukowa (ed.), The contribution of polish science and technology to world heritage (by Rafał Kupczak)
39. Forum Philosophicum: Volume > 17 > Issue: 1
Józef Bremer Hans Werhahn., Das Vorschreiten der Säkularisierung [The Progression of Secularization]
40. Forum Philosophicum: Volume > 17 > Issue: 1
Tomasz Szubart Marcin Miłkowski and Robert Poczobut., Przewodnik po filozofii umysłu [Companion to the Philosophy of Mind]