Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 41-42 of 42 documents

0.017 sec

41. Studia Neoaristotelica: Volume > 6 > Issue: 2
Milan Nakonečný Filozofia človeka podl'a Tomáša Akvinského Vo svetle súčasných komentárov: A Journal of Analytic Scholasticism
42. Studia Neoaristotelica: Volume > 6 > Issue: 2
Tomáš Machula Moderné teórie vysvetlenia a príčinnosti: A Journal of Analytic Scholasticism