Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 41-60 of 318 documents

0.011 sec

41. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Paul Cobley Narratiivsete žanrite analüüs. Kokkuvõte
42. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Marina Grishakova Metafoor ja narratiiv. Kokkuvõte
43. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Paul Bouissac Märkidest. meemidest ja mikroelektromehhaanilistest süsteemidest: evolutsioonilise ökosemiootika suunas. Kokkuvüte
44. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Rodney J. Clarke Sotsiosemiootiline panus tegevuspraktika süsteemsesse semiootilisse analüüsi. Kokkuvõte
45. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Han-liang Chang Loomade nimetamine Hiina kirjas. Kokkuvõte
46. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Elin Sütiste Tõlkides seitsetteist silpi. Kokkuvõte
47. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Eero Tarasti Looduse metafoorid ja organitsism muusika epistemoloogias: "biosemiootiline" sissejuhatus Jean Sibeliuse sümfoonilise mõtte analüüsi. Kokkuvõte
48. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Marlen Tonnessen Uexkülli bio-ontoloogia piirjooni. Kokkuvõte
49. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Floyd Merrell Lotmani semiosfäär, Peirce'i kategooriad ja kultuuri eluvormid. Kokkuvõte
50. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Kalevi Kull Märge bioretoorika kohta. Kokkuvõte
51. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Mihhail Lotman Kultuurisemiootika ja hirmu fenomenoloogia. Kokkuvõte
52. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Ivan Mladenov Piiritu semioosis ja heteroglossia (C. S. Peirce ja M. M. Bahtin). Kokkuvõte
53. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Larissa Naiditch Arvsõnade semantilistest omadustest ja arvsõnade kasutamisest teatud tekstides. Kokkuviõte
54. Sign Systems Studies: Volume > 29 > Issue: 2
Irene Machado Projektsioonid: kultuurisemiootika Brasiilias. Kokkuvõte
55. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Donald Favareau Teispool oma ja võõrast: intersubjektiivsuse neurosemiootiline ilmumine. Kokkuvõte
56. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Vefa Karatary, Yağmur Denizhan “Akna” evolutsioon. Kokkuvõte
57. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Frederik Stjernfelt Tractatus Hoffmeyerensis: Biosemiootika väljendatuna 22 alushüpoteesi kaudu. Kokkuvõte
58. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Andres Luure Elu mõistmise poole: transsemiootilised analoogiad. Kokkuvõte
59. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Peter Harries-Jones Kui seosed muutuvad siduvateks: Batesoni interaktiivse vaate olulisusest biosemiootikale. Kokkuvõte
60. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Claus Emmeche Kana ja Orpheuse muna: tähenduse funktsioonist ja funktsiooni tähendusest. Kokkuvõte