Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 41-60 of 180 documents

0.256 sec

41. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 1
Paweł Urgacz Friedrich August von Hayek, The Constitution of Liberty by Pawel Urgacz
42. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 1
Robert Grzywacz Joanna Barcik (ed.), De la philosophie reflexive à l'herméneutique. Philosophie française de la religion [Odfilozofii refleksji do hermeneutyki. Francuska filozofia religii] by Robert Grzywacz
43. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 2
Paweł Urgacz Stanisław Kowalczyk, Zarys filozofii polityki [An Outline of the Political Philosophy] by Paweł Urgacz
44. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 2
Adam Świezyński Michał Heller, Ostateczne wyjaśnienia wszechświata [Ultimate Explanations of the Universe] by Adam Świezyński
45. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 2
Danuta Ługowska Józef Bremer, Osoba -fikcja czy rzeczywistość? Tozsamość ijedność ja w świetle badań neurologicznych [A Person: Fiction or Reality? Identity and Oneness of the I in View of Neurologic Research] by Danuta Ługowska
46. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 2
Teresa Obolevitch Hilarion Alfeyev, The Holy Mystery of the Church Introduction to the History and Problems in the Debates on the Onomatodoxyby Teresa Obolevitch
47. Forum Philosophicum: Volume > 13 > Issue: 2
Aleksandra Derra Ireneusz Ziemiński, Śmierć, niesmiertelność, sens życia. Egzystencjalny wymiar filozofii Ludwiga Wittgensteina [Death, Immortality, the Meaning of Life. The Existential Dimension of Ludwig Wittgenstein's Philosophy] by Aleksandra Derra
48. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 1
Marek Piwowarczyk Religia i prawda [Religion and Truth] by Piotr Moskal
49. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 1
Paweł Urgacz Historia filozofii XX wieku. Nurty [The History of 20th Century Philosophy. Currents] by Tadeusz Gadacz
50. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 1
Agnieszka Salamucha The Lucifer Effect. Understanding How Good People Turn Evil by Philip Zimbardo
51. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 1
Kazimierz Rynkiewicz Einführung in die Erkenntnistheorie by Gerhard Ernst
52. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 2
Adam Świeżyński Podglądanie Wszechświata [Peeping the Universe] by Michał Heller
53. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 2
Roman Darowski Edukacja oświeceniowa a szkoła tradycyjna. Z dziejów kultury intelektualnej i filozoficznej [Enlightenment Education and Traditional Education. From the History of Intellectual and Philosophical Culture] by Stanisław Janeczek
54. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 2
Piotr Duchliński Ludwig Wittgenstein „przydzielony do Krakowa” [Ludwig Witgenstein „assinged to Krakow”], Józef Bremer and Josef Rothhaupt (eds)
55. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 2
Kazimierz Rynkiewicz Einführung in die Erkenntnistheorie [Introduction to Theory of Knowledge] by Gerhard Ernst
56. Forum Philosophicum: Volume > 14 > Issue: 2
Agnieszka Thier Ekofilozofia [Ecophilosophy]
57. Forum Philosophicum: Volume > 15 > Issue: 1
Jan Konior Venturing into Magnum Cathay, 17th Century Polish Jesuits in China: Michał Boym (1612–1659), Jan Mikołaj Smogulecki (1610–1656), and Andrzej Rudomina (1596–1633)
58. Forum Philosophicum: Volume > 15 > Issue: 1
Vincent Hope Intercivilizational Dialogue on Peace by Madhuri Santanam Sondhi
59. Forum Philosophicum: Volume > 15 > Issue: 1
Jacek Poznański Odkrywanie aksjologicznego wymiaru nauki [Discovering the Axiological Dimension of Science] by Agnieszka Lekka-Kowalik
60. Forum Philosophicum: Volume > 15 > Issue: 1
Piotr Duchliński Filozofia analityczna. Koncepcje, metody, ograniczenia [Analytic Philosophy. Concepts, Methods, Limitations] by Tadeusz Szubka