Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 41-50 of 397 documents

0.042 sec

41. Forum Philosophicum: Volume > 11
University School of Philosophy and of Education Ignatianum, Cracow - General Information
42. Forum Philosophicum: Volume > 11
Janusz Salamon Problems with Disembodied Existence and Survival of Death
43. Forum Philosophicum: Volume > 11
Piotr Lenartowicz Życie a orientacja w rzeczywistości przyrodniczej
44. Forum Philosophicum: Volume > 11
Grzegorz Hołub Presentation of the Encyclopaedia of Bioethics
45. Forum Philosophicum: Volume > 11
Aleksandra Macintosh Shestov's Quest for Certainty of Faith
46. Forum Philosophicum: Volume > 11
Piotr Lenartowicz On empirical premisses of ontological pluralism
47. Forum Philosophicum: Volume > 11
Prof. Stanisław Ziemiański, S.J., Roman Darowski On the Occasion of his Seventy Fifth Birthday
48. Forum Philosophicum: Volume > 11
Roman Darowski Giuseppe Angiolini SJ (174 7-1814), Professor of Philosophy in the Polotsk Academy
49. Forum Philosophicum: Volume > 11
Tadeusz Ślipko The Concept of Value in the Ethical Thougth of Cardinal Karol Wojtyła
50. Forum Philosophicum: Volume > 11
Robert Janusz Jak to jest być świadomym? Analityczne teorie umyshi a problem świadomości