Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 41-60 of 78 documents

0.079 sec

41. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 1
Jiří Gabriel O. A. Funda, Racionalita versus transcendence. Spor Hanse Alberta s moderními teology
42. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 1
Ivana Holzbachová Pierre Manent, Lidská obec
43. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 1
Jan Zouhar Polska fenomenologia przedwojenna. Antologia tekstów, eds. Dariusz Bęben, Marta Ples-Bęben
44. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 1
Jan Zouhar V. Doubek – L. Hladký – R. Vlček a kol., T. G. Masaryk a Slované
45. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 1
Jan Zouhar Ondrej Mészáros, Dejiny maďarskej filozofie
46. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 2
Miloš Dokulil T. G. Masaryk, Univerzitní přednášky II. Stručný náčrt dějin filozofie – Dějiny antické filozofie
47. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 2
Jan Zouhar Ľubomír Belás, Kant a Machiavel­li. Historicko-filozofická analýza a komparácia
48. Studia Philosophica: Volume > 61 > Issue: 2
Ivana Holzbachová Konrad Paul Liessmann, Chvála hranic. Kritika politické rozlišovací schopnosti
49. Studia Philosophica: Volume > 62 > Issue: 1
Jan Zouhar Petr Kužel, Filosofie Louise Althussera. O filosofii, která chtěla změnit svět
50. Studia Philosophica: Volume > 62 > Issue: 1
Břetislav Horyna T. G. Masaryk, Univerzitní přednášky II. Stručný náčrt dějin filo­sofie. Dějiny antické filosofie