Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 41-60 of 112 documents

0.12 sec

41. Forum Philosophicum: Volume > 17 > Issue: 1
Konrad Werner Józef Bremer., Wprowadzenie do filozofii umysłu [Introduction to the Philosophy of Mind]
42. Forum Philosophicum: Volume > 17 > Issue: 2
Andrey Darovskikh Gregory of Nyssa: Ancient and (Post)modern by Morwenna Ludlow
43. Forum Philosophicum: Volume > 17 > Issue: 2
Anna Zhyrkova Orthodox Readings of Aquinas by Marcus Plested
44. Forum Philosophicum: Volume > 17 > Issue: 2
Roman Darowski Filozofia Jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku [The Philosophy of the Jesuits in the Territories ofthe Former Commonwealth: Poland, Lithuania, Belarus and Ukraine in the 19th Century] by Roman Darowski
45. Forum Philosophicum: Volume > 17 > Issue: 2
Józef Bremer Mind and Cosmos: Why the Materialist Neo-Darwinian Conception of Nature Is Almost Certainly False by Thomas Nagel
46. Forum Philosophicum: Volume > 18 > Issue: 2
Łukasz Borowiecki Kulturen und Werte. Wittgensteins Kringel-Buch als Initialtext , eds. by Josef G. F. Rothhaupt, and Wilhelm Vossenkuhl
47. Forum Philosophicum: Volume > 18 > Issue: 2
Renata Ziemińska The Peripheral Mind. Philosophy of Mind and the Peripheral Nervous System by István Aranyosi
48. Forum Philosophicum: Volume > 18 > Issue: 2
Carl Humphries Do Philosophers Talk Nonsense? An Inquiry into the Possibility of Illusions of Meaning by Ian Dearden
49. Forum Philosophicum: Volume > 19 > Issue: 1
Ireneusz Ziemiński Tom Cochrane, Bernardino Fantini, and Klaus R. Scherer, eds. The Emotional Power of Music: Multidisciplinary Perspectives on Musical Arousal, Expression, and Social Control
50. Forum Philosophicum: Volume > 19 > Issue: 1
Roman Darowski Roman Darowski. Philosophical Anthropology: Outline of Fundamental Problems. Translated from Polish by Łukasz Darowski SDS
51. Forum Philosophicum: Volume > 19 > Issue: 2
Piotr S. Mazur Roman Darowski: Philosophical Anthropology; Outline of Fundamental Problems; Translated from Polish by Łukasz Darowski SDS
52. Forum Philosophicum: Volume > 19 > Issue: 2
Marek Lechniak Józef Bremer: Osoba — fikcja czy rzeczywistość? Tożsamość i jedność ja w świetle badań neurologicznych [Persons: Fiction or Reality? The Identity and Unity of the “Self” in the Light of Neurological Research]
53. Forum Philosophicum: Volume > 2
Artur Rybowicz SJ Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia problematyki, [A Philosophy of Culture, The Inspirations of Personalism]
54. Forum Philosophicum: Volume > 2
Kazimierz Puchowski Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku [Philosophy in Jesuit Schools in Poland in the 16th Century]
55. Forum Philosophicum: Volume > 2
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995. Opracował Ludwik Grzebień SJ przy wspölpracy zespolu jezuitöw [Encyclopaedia of Information on the Jesuits on the Territories of Poland and Lithuania, 1564-1995. Ed. L. Grzebień SJ]
56. Forum Philosophicum: Volume > 2
Dominik Wider OCD Zagadnienie doświadczenia religijnego (Próba syntezy) [The Problem of Religious Experience. Attempt of synthesis]
57. Forum Philosophicum: Volume > 2
JS Oświecenie chrześcijańskie. Z dziejów polskiej kultury filozoficznej [The Christian Enlightenment. A study in the history of Polish philosophical culture]
58. Forum Philosophicum: Volume > 2
RG Intensywność doświadczenia religijnego a koncepcja siebie [Intensity of Religious Experience and Self-Concept]
59. Forum Philosophicum: Volume > 2
Stanisław Pyszka SJ Wizja państwa w nauczaniu jezuitów polskich w latach 1564-1668 [The Vision of the State in the Teaching of the Polish Jesuits in 1564-1668]
60. Forum Philosophicum: Volume > 20 > Issue: 1
Roman Darowski Jakub Gorczyca: Zarys etyki fundamentalnej; Być dla drugiego