Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 61-80 of 318 documents

0.012 sec

61. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Søren Brier Intrasemiootika ja kübersemiootika. Kokkuvõte
62. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Peder Voetmann Christiansen Habitueerumine kui sümmeetria murdumine varases universumis. Kokkuvõte
63. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Kalevi Kull Märk ei ole elus. Tekst küll. Kokkuvõte
64. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Andreas Weber “Tundes” märke: tähenduse päritolu Susanne K. Langeri ja Hans Jonase bioloogilises filosoofias. Kokkuvõte
65. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Elling Ulvestad Biosemiootilise teadmise tarvilikkus maavälise mõistusliku elu usaldusväärseil otsinguil. Kokkuvõte
66. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Anton Markoš, Fatima Cvrčková Tagasi eluteaduse juurde. Kokkuvõte
67. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Tommi Vehkavaara Miks ja kuidas naturaliseerida biosemiootika jaoks semiootilisi kontsepte. Kokkuvõte
68. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Aleksei Turovski Tervise ja haiguse zoosemiootikast. Kokkuvõte
69. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Kaie Kotov Semiosfäär: olemise keemia. Kokkuvõte
70. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Edwina Taborsky Energia ja evolutsiooniline semioos. Kokkuvõte
71. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Alexei A. Sharov Pragmaatika ja biosemiootika. Kokkuvõte
72. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Mihhail Lotman Omailm ja semiosfäär. Kokkuvõte
73. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Stefan Artmann Semiootilise määramatuse kolm tüüpi Monod’ kaasaegse bioloogia filosoofias. Kokkuvõte
74. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Luis Emilio Bruni Kas ‘kvoorumitaju’ kujutab endast uut tüüpi bioloogilist informatsiooni? Kokkuvõte
75. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Dominique Lestel Inimese ja looma vaheline suhtlemine, keel, evolutsioon. Kokkuvõte
76. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Tom Ziemke Tähenduse epigeneesist robotitel ja organismidel: kas inimsarnasel robotil võiks areneda inim(sarnane)-omailm? Kokkuvõte
77. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 1
Abir U. Igamberdiev Bioloogiline evolutsioon — semiootiliselt piiratud keerukuse kasv. Kokkuvõte
78. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Peet Lepik Universalismist ühenduses maagia käsitusega Juri Lotmani semiootikas
79. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Juri Lotman Mask in an artistic world of Gogol, and the masks of Anatoli Kaplan
80. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Kestutis Nastopka Kaks lähenemist linnaloomise müüdile: süntagmaatika ja paradigmaatika. Kokkuvõte