Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 61-80 of 1936 documents

Show/Hide alternate language

0.144 sec

61. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 4
Zofia Sękowska Zofia Sękowska
Psychologia w rewalidacji inwalidów
Psychologia w rewalidacji inwalidów

62. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 4
Zdzisław Papierkowski Zdzisław Papierkowski
Osobowość przestępcy
La Personnalité Du Criminel

view |  rights & permissions
63. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Wprowadzenie do teorii osobowości H. J. Eysencka
Wprowadzenie do teorii osobowości H. J. Eysencka

64. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Psychologia w duszpasterstwie
Psychologia w duszpasterstwie

65. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 4
Stanisław Trębaczkiewicz Stanisław Trębaczkiewicz
Psychologia w szkole
Psychologia w szkole

66. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Filozoficzne i empiryczne pojęcie osoby ludzkiej
Filozoficzne i empiryczne pojęcie osoby ludzkiej

67. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 4
M. Łobocki M. Łobocki
Z kroniki Koła Studentów Psychologii KUL
Z kroniki Koła Studentów Psychologii KUL

68. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 4
Kazimier Zwitecki Kazimier Zwitecki
Zagadnienie zainteresowań dzieci w świetle badań nad procesami pamięci
Zagadnienie zainteresowań dzieci w świetle badań nad procesami pamięci

69. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Antoni Siemianowski Antoni Siemianowski
Poglądy Henryka z Gandawy w nowym oświetleniu
Poglądy Henryka z Gandawy w nowym oświetleniu

70. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Andrzej Wawrzyniak Andrzej Wawrzyniak
Koncepcja stosunku przyczynowego według Dawida Hume'a
Hume's Idea of Causal Relation

view |  rights & permissions
71. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
S. J. Z. Zdybicka S. J. Z. Zdybicka
O intuicji w filozofii
O intuicji w filozofii

72. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Witold Michałowski Witold Michałowski
Koncepcja, problematyka i aspekty logiczne tomistycznej teorii poznania w ujęciu ks. St. Adamczyka
Koncepcja, problematyka i aspekty logiczne tomistycznej teorii poznania w ujęciu ks. St. Adamczyka

73. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Stanisław Kaminski Stanisław Kaminski
Co daje stosowanie logiki formalnej do metafizyki klasycznej?
Co daje stosowanie logiki formalnej do metafizyki klasycznej?

74. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Władysław Augustyn Władysław Augustyn
O wierny obraz filozofii Malebranche'a
O wierny obraz filozofii Malebranche'a

75. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Mieczysław Gogacz Mieczysław Gogacz
Zagadnienie wolności woli w marksizmie
Liberté de la Volonte dans le Marxisme

view |  rights & permissions
76. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Tadeusz Żeleźnik Tadeusz Żeleźnik
O właściwą interpretację finalizmu tomistycznego
O właściwą interpretację finalizmu tomistycznego

77. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Marian Borzyszkowski Marian Borzyszkowski
Suarez a św. Tomasz z Akwinu — przegląd literatury filozoficznej
Suarez a św. Tomasz z Akwinu — przegląd literatury filozoficznej

78. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
A. M. Krąpiec A. M. Krąpiec
Zagadnienie przedmiotu Metafizyki Arystotelesa
Zagadnienie przedmiotu Metafizyki Arystotelesa

79. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Kazimierz Kłósak Kazimierz Kłósak
„Fenomenologia” ks. P. Teilharda de Chardin w ramowej analizie epistemologicznej i metodologicznej
La „Phénoménologie” du Père P. Teilhard de Chardin au Point de Vue Epistémologique et Méthodologique

view |  rights & permissions
80. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Stanisław Ziemiański Stanisław Ziemiański
Rola przyczyny w poznaniu naukowym u Arystotelesa
Le Róle de la Cause Dans la Connaissance Scientifique Chez Aristote

view |  rights & permissions