Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 61-80 of 217 documents

Show/Hide alternate language

0.136 sec

61. Studia Philosophica: Volume > 58 > Issue: 2
Charles Lohr Charles Lohr
Pojem přírody u Raimunda Lulla
Der Naturbegriff Ramon Lulls

62. Studia Philosophica: Volume > 58 > Issue: 2
Ondřej Špa·ek Ondřej Špa·ek
Suárezova kritika pojetí vnitřní smyslovosti u Tomáše Akvinského
Suárez’s Critique of Inner Sensual Knowledge of Aquinas‘ Conception

view |  rights & permissions
63. Studia Philosophica: Volume > 58 > Issue: 2
Jan Zouhar Jan Zouhar
Návrat k TGM 1945–1948
The Return to TGM of 1945–1948

view |  rights & permissions
64. Studia Philosophica: Volume > 58 > Issue: 2
Ivana Holzbachová Ivana Holzbachová
Jak Voltaire uvažoval o dějinách a jejich výkladu
Voltaire‘s Thoughts on History and its Interpretation

view |  rights & permissions
65. Studia Philosophica: Volume > 58 > Issue: 2
Josefa Ludvíka Fischera, Jiřímu Gabrielovi Josefa Ludvíka Fischera
Dopisy Josefa Ludvíka Fischera Jiřímu Gabrielovi
The Correspondence Josef Ludvík Fischer’s to Jiří Gabriel

view |  rights & permissions
66. Studia Philosophica: Volume > 58 > Issue: 2
Rudolf Pečman Rudolf Pečman
Václav Štěpán – opomíjený český hudební estetik
Václav Štěpán – a neglected Czech musical aesthetician

view |  rights & permissions
67. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Jiří Gabriel Jiří Gabriel
J. L. Fischer v letech 1945–1948
J. L. Fischer in 1945–1948

view |  rights & permissions
68. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Marek Hrubec Marek Hrubec
Filosofie mezistátního uznání a její globální limity
Philosophy of Inter-State Recognition and Its Global Limits

view |  rights & permissions
69. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Daniel Špelda Daniel Špelda
Sekularizace, eschatologie a idea pokroku podle Hanse Blumenberga
Secularization, eschatology and the idea of progress according to Hans Blumenberg

view |  rights & permissions
70. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Matthias Riedl Matthias Riedl
Život v budúcnosti – Proleptická existencie v náboženstve, politike a umení
Living in the Future – Proleptic Existence in Religion, Politics and Art

view |  rights & permissions
71. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Immanuel Kant Immanuel Kant
Náboženství v mezích čistého rozumu: O pobývání zlého principu vedle dobrého
Religion within the Boundaries of Mere Reason

view |  rights & permissions
72. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 1
Karel Mácha Karel Mácha
Křižovatky života
The Crossroads of Life

view |  rights & permissions
73. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 2
Dagmar Pichová Dagmar Pichová
Voltaire a Rousseau: Dva pohledy na lidskou přirozenost
Voltaire and Rousseau

view |  rights & permissions
74. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 2
Josef Ševčík Josef Ševčík
Sapientia v díle Rogera Bacona
Sapientia in Works of Roger Bacon

view |  rights & permissions
75. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 2
Zdeněk Kochtík Zdeněk Kochtík
Panský a otrocký postoj k utrpení a Nietzschova tragická kritika morálky
Master and Slave Attitude Towards Suffering and Nietzsche’s Tragic Critique of Morality

view |  rights & permissions
76. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 2
Erika Lalíková Erika Lalíková
Štúrova reflexia Masaryka: Masaryk – „najväčší medzník našich dejín“
Štúr’s Reflection of Masaryk

view |  rights & permissions
77. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 2
Jiří Gabriel Jiří Gabriel
J. L. Fischer v letech 1945–1948
J. L. Fischer in 1945–1948

view |  rights & permissions
78. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 2
Jan Zouhar Jan Zouhar
Dobové ohlasy na Rádlovu Útěchu z filosofie (1946–1948)
Rádl’s Consolation from Philosophy on the Pages of the Christian Review

view |  rights & permissions
79. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 2
Lenka Kouřilová Hořínková Lenka Kouřilová Hořínková
Vladimír Hoppe (1882–1931)
Vladimír Hoppe (1882–1931)

view |  rights & permissions
80. Studia Philosophica: Volume > 59 > Issue: 2
Jan Zouhar Jan Zouhar
Francouzská revoluce ve filozofické reflexi
French Revolution in Philosophical Reflection