Displaying: 61-80 of 3448 documents

0.025 sec

61. The CLR James Journal: Volume > 6 > Issue: 1
Anthony Bogues Marxism, C.L.R. James and Black Radicalism
62. The CLR James Journal: Volume > 8 > Issue: 1
Paget Henry Lewis Gordon, Phenomenology and Afro-Caribbean Historicism: A Review Essay
63. The CLR James Journal: Volume > 9 > Issue: 1
Modhurima DasGupta Vijay Prashad, South Asian American Karma, and the Model Minority Myth Dismantled: A Review Essay
64. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 2
Mieczysław Michalik Mieczysław Michalik, Moralność i wojna (Morality and War)
65. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 2
Józef Borgosz Józef Borgosz, Herbert Marcuse i filozofia trzeciej siły (Herbert Marcuse and the Philosophy of Third Force)
66. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 2
Leszek Nowak Leszek Nowak, U podstaw marksowskiej metodologii nauk (Foundations of the Marxian Methodology of Sciences)
67. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 2
Leon Koj Leon Koj, Semantyka a pragmatyka. Stosunek językoznawstwa i psychologii do semantyki (Semantics and Pragmatics. The Relation of Linguistics and Psychology to Semantics)
68. Dialectics and Humanism: Volume > 10 > Issue: 4
Witold Marciszewski Theo Bungarten (ed.), Wissenschaftssprache, Beiträge zur Methodologie, theoretischen Fundierung und Deskription
69. Dialectics and Humanism: Volume > 10 > Issue: 4
Andrzej Maciej Kaniowski Helmut Gollwitzer, Was Its Religion? Fragen zwischen Theologie, Soziologie und Pedagogik
70. Dialectics and Humanism: Volume > 10 > Issue: 4
Bohdan Urbankowski Lech Łukomski, Twórca filozofii absolutnej. Rzecz o Hoene Wrońskim (The Father of Absolute Philosophy. A Book on Hoene Wrońiski)
71. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 1
Barbara Gradzik Antoni Kępiński, Melancholia (Melancholy)
72. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 1
Bronisław Gołębiowski Janusz Kuczyński, Indywidualność i ojczyzna, Filozoficzna problematyka kwestii narodowej (Individuality and Motherland. Philosophical Problems of the National Question)
73. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 1
Zdzisław Cackowski Główne pojęcie materializmu historycznego (Main Concepts of Historical Materialism)
74. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 4
Tadeusz Pawłowski Tadeusz Pawłowski, Metodologiczne zagadnienia humanistyki (Methodological Problems in the Humanities)
75. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 4
Stanisław Kozyr-Kowalski Mirosław Nowaczyk, Filozofia a historia religii we Włoszech 1873—1973 (Philosophy and the History of Religion in Italy between 1873 and 1973).
76. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 4
Seweryn Żurawicki Seweryn Żurawicki, Problemy prognozowania ekonomicznego (Problems of Economic Forecasting)
77. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 2
Jarosław Rudniański Jarosław Rudniański, Nauka: twórczość i organizacja (Science: Creativity and Organization)
78. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 2
Stefan Opara Stefan Opara, Zarys teorii indywidualnej religijności (An Outline of the Theory of Individual Religiosity)
79. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 2
Janina Żurawicka Janina Żurawicka, Twórczość naukowa Ignacego Radlińiskiego (1843—1920) (Scholarly Activity of Ignacy Radliński (1843—1920)
80. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
V. V. Sokolov Zdzisław Kuksewicz, Zarys filozofii średniowiecznej (An Outline of Medieval Philosophy) and Filozofia czlowieka. Teoria duszy (The Philosophyof Man. The Theory of the Soul)