Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 61-80 of 2055 documents

Show/Hide alternate language

0.079 sec

61. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 4
J. P. J. P.
Jubileusz o. prof. Pawła Siwka TJ
Jubileusz o. prof. Pawła Siwka TJ

62. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 4
Zofia Sękowska Zofia Sękowska
Psychologia w rewalidacji inwalidów
Psychologia w rewalidacji inwalidów

63. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 4
Zdzisław Papierkowski Zdzisław Papierkowski
Osobowość przestępcy
La Personnalité Du Criminel

view |  rights & permissions
64. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 4
Zdzisław Chlewiński Zdzisław Chlewiński
Wprowadzenie do teorii osobowości H. J. Eysencka
Wprowadzenie do teorii osobowości H. J. Eysencka

65. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Psychologia w duszpasterstwie
Psychologia w duszpasterstwie

66. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 4
Stanisław Trębaczkiewicz Stanisław Trębaczkiewicz
Psychologia w szkole
Psychologia w szkole

67. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 4
Józef Pastuszka Józef Pastuszka
Filozoficzne i empiryczne pojęcie osoby ludzkiej
Filozoficzne i empiryczne pojęcie osoby ludzkiej

68. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 4
M. Łobocki M. Łobocki
Z kroniki Koła Studentów Psychologii KUL
Z kroniki Koła Studentów Psychologii KUL

69. Roczniki Filozoficzne: Volume > 11 > Issue: 4
Kazimier Zwitecki Kazimier Zwitecki
Zagadnienie zainteresowań dzieci w świetle badań nad procesami pamięci
Zagadnienie zainteresowań dzieci w świetle badań nad procesami pamięci

70. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Antoni Siemianowski Antoni Siemianowski
Poglądy Henryka z Gandawy w nowym oświetleniu
Poglądy Henryka z Gandawy w nowym oświetleniu

71. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Andrzej Wawrzyniak Andrzej Wawrzyniak
Koncepcja stosunku przyczynowego według Dawida Hume'a
Hume's Idea of Causal Relation

view |  rights & permissions
72. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
S. J. Z. Zdybicka S. J. Z. Zdybicka
O intuicji w filozofii
O intuicji w filozofii

73. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Witold Michałowski Witold Michałowski
Koncepcja, problematyka i aspekty logiczne tomistycznej teorii poznania w ujęciu ks. St. Adamczyka
Koncepcja, problematyka i aspekty logiczne tomistycznej teorii poznania w ujęciu ks. St. Adamczyka

74. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Stanisław Kaminski Stanisław Kaminski
Co daje stosowanie logiki formalnej do metafizyki klasycznej?
Co daje stosowanie logiki formalnej do metafizyki klasycznej?

75. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Władysław Augustyn Władysław Augustyn
O wierny obraz filozofii Malebranche'a
O wierny obraz filozofii Malebranche'a

76. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Mieczysław Gogacz Mieczysław Gogacz
Zagadnienie wolności woli w marksizmie
Liberté de la Volonte dans le Marxisme

view |  rights & permissions
77. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Tadeusz Żeleźnik Tadeusz Żeleźnik
O właściwą interpretację finalizmu tomistycznego
O właściwą interpretację finalizmu tomistycznego

78. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Marian Borzyszkowski Marian Borzyszkowski
Suarez a św. Tomasz z Akwinu — przegląd literatury filozoficznej
Suarez a św. Tomasz z Akwinu — przegląd literatury filozoficznej

79. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
A. M. Krąpiec A. M. Krąpiec
Zagadnienie przedmiotu Metafizyki Arystotelesa
Zagadnienie przedmiotu Metafizyki Arystotelesa

80. Roczniki Filozoficzne: Volume > 12 > Issue: 1
Kazimierz Kłósak Kazimierz Kłósak
„Fenomenologia” ks. P. Teilharda de Chardin w ramowej analizie epistemologicznej i metodologicznej
La „Phénoménologie” du Père P. Teilhard de Chardin au Point de Vue Epistémologique et Méthodologique

view |  rights & permissions