Search narrowed by:Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 81-100 of 318 documents

0.006 sec

81. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Mikhail Gasparov Intertekstuaalne analüüs tänapäeval. Kokkuvõte
82. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Marina Grishakova Vaatleja semiootikast. Kokkuvõte
83. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Leonid Tchertov Ruumiline semioos kultuuris. Kokkuvõte
84. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Kati Lindström Autor, maastik ja kommunikatsioon eesti haikus. Kokkuvõte
85. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Maija Könönen Brodski luuletuse “Viies aastapäev” infernaalne alltekst. Kokkuvõte
86. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Ülle Pärli, Eleonora Rudakovskaja Juri Lotman pärisnimest. Kokkuvõte
87. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Bruno Osimo Tõlkimise psühholoogilised aspektid. Kokkuvõte
88. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Irene Portis-Winner Eric Wolf: piiride ületaja
89. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Stefano Garzonio Itaalia ooperilibretode “oma (vene) kommetele vastava” ümberpaneku mehhanismid. Kokkuvõte
90. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Stephen Pain Bioretoorika: Sissejuhatus rakenduslikku retoorikasse. Kokkuvõte
91. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Massimo Leone Piirid ja identiteedid religioosse pöördumise puhul: peegel. Kokkuvõte
92. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Elize Bisanz Esteetilise märgi abstraktne struktuur. Kokkuvõte
93. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Peeter Torop Tõlge kui tõlkimine kui kultuur. Kokkuvõte
94. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Linnar Priimägi Puhtvisuaalne metafoorsus: Juri Lotmani retoorikakontseptsioon kujutavkunstis. Kokkuvõte
95. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Andreas Schönle Juri Lotman ja Cultural Studies: vastastikuse rikastamise võimalused. Kokkuvõte
96. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Mihhail Lotman Atomistlik ja holistlik semiootika. Kokkuvõte
97. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Sadeq Rahimi Kas kultuuriloogika on asjakohane mõiste? Semiootiline lähenemine kultuuri ja loogika uurimisele. Kokkuvõte
98. Sign Systems Studies: Volume > 30 > Issue: 2
Marcello Barbieri Orgaanilised koodid: metafoorid või tõelused? Kokkuvõte
99. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Bruno Osimo Veider, väga veider, nagu unenäos: piirid ja tõlked filmis “Strogij Junosha” (“Range noormees”). Kokkuvõte
100. Sign Systems Studies: Volume > 31 > Issue: 1
Maria del Mar Llera Pragmaatilisi lähenemisi kultuuridevahelisele eetikale: Rahvusgruppide vahelise kommunikatsiooni edendamise põhijooni. Kokkuvõte