Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 81-100 of 179 documents

0.231 sec

81. Forum Philosophicum: Volume > 2
rd Transcendencja człowieka wprzyrodzie [Transcendance de I'homme dans le monde]
82. Forum Philosophicum: Volume > 2
Artur Rybowicz SJ Filozofia kultury. Próba personalistycznego ujęcia problematyki, [A Philosophy of Culture, The Inspirations of Personalism]
83. Forum Philosophicum: Volume > 2
Kazimierz Puchowski Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku [Philosophy in Jesuit Schools in Poland in the 16th Century]
84. Forum Philosophicum: Volume > 2
Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995. Opracował Ludwik Grzebień SJ przy wspölpracy zespolu jezuitöw [Encyclopaedia of Information on the Jesuits on the Territories of Poland and Lithuania, 1564-1995. Ed. L. Grzebień SJ]
85. Forum Philosophicum: Volume > 2
Dominik Wider OCD Zagadnienie doświadczenia religijnego (Próba syntezy) [The Problem of Religious Experience. Attempt of synthesis]
86. Forum Philosophicum: Volume > 2
JS Oświecenie chrześcijańskie. Z dziejów polskiej kultury filozoficznej [The Christian Enlightenment. A study in the history of Polish philosophical culture]
87. Forum Philosophicum: Volume > 2
Damian Radecki Wojciech Sokołowski SJ (1586-1631) i jego filozofia [Wojciech Sokołowski SJ (1586-1631) et sa Philosophie]
88. Forum Philosophicum: Volume > 2
RG Intensywność doświadczenia religijnego a koncepcja siebie [Intensity of Religious Experience and Self-Concept]
89. Forum Philosophicum: Volume > 2
Stanisław Pyszka SJ Wizja państwa w nauczaniu jezuitów polskich w latach 1564-1668 [The Vision of the State in the Teaching of the Polish Jesuits in 1564-1668]
90. Forum Philosophicum: Volume > 20 > Issue: 1
Roman Darowski Jakub Gorczyca: Zarys etyki fundamentalnej; Być dla drugiego
91. Forum Philosophicum: Volume > 20 > Issue: 1
Marek Lechniak Jason Stanley: Know How
92. Forum Philosophicum: Volume > 20 > Issue: 2
Anna Zhyrkova George E. Karamanolis: The Philosophy of Early Christianity
93. Forum Philosophicum: Volume > 21 > Issue: 1
Krzysztof Śnieżyński Vernunftreligion und Offenbarungsglaube. Zur Erörterung einer seit Kant verschärften Problematik
94. Forum Philosophicum: Volume > 21 > Issue: 1
Łukasz Bartkowicz Philosopher’s Crystal: The Treacherous Terrain of Tassatarius
95. Forum Philosophicum: Volume > 21 > Issue: 2
Carl Humphries Tomasz Mróz: Selected Issues in the History of Polish Philosophy (Erasmus Lectures at Vilnius University)
96. Forum Philosophicum: Volume > 3
Józef Bremer SJ Selbstauflösung des Humanismus. Die philosophisch-anthropologischen Voraussetzungen für den Zusammenbruch des Kommunismus
97. Forum Philosophicum: Volume > 3
Krzysztof Rachański Poglądy filozoficzne Antoniego Skorulskiego SJ (1715-1777) [Les conceptions philosophiques d'Antoine Skorulski, S.J. (1715-1777)],
98. Forum Philosophicum: Volume > 3
Arkadiusz Tieplakoff SJ Kształtowanie postawy obywatelskiej, Zbiór tekstów pod redakcją Piotra Lenartowicza SJ. [The Formation of the Civic Responsability. Texts edited by Piotr Lenartowicz, S.J.]
99. Forum Philosophicum: Volume > 3
Jözef Bremer SJ Geschichte der philosophischen Traditionen Osteuropas
100. Forum Philosophicum: Volume > 3
Stanisław Obirek SJ Sylwetki jezuickich publicystów i działaczy społecznych, 1872-1918, [Gesuiti pubblicisti e animatori sociali, 1872-1918]