Displaying: 81-100 of 3409 documents

0.023 sec

81. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 1
Barbara Gradzik Antoni Kępiński, Melancholia (Melancholy)
82. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 1
Bronisław Gołębiowski Janusz Kuczyński, Indywidualność i ojczyzna, Filozoficzna problematyka kwestii narodowej (Individuality and Motherland. Philosophical Problems of the National Question)
83. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 1
Zdzisław Cackowski Główne pojęcie materializmu historycznego (Main Concepts of Historical Materialism)
84. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 4
Tadeusz Pawłowski Tadeusz Pawłowski, Metodologiczne zagadnienia humanistyki (Methodological Problems in the Humanities)
85. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 4
Stanisław Kozyr-Kowalski Mirosław Nowaczyk, Filozofia a historia religii we Włoszech 1873—1973 (Philosophy and the History of Religion in Italy between 1873 and 1973).
86. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 4
Seweryn Żurawicki Seweryn Żurawicki, Problemy prognozowania ekonomicznego (Problems of Economic Forecasting)
87. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 2
Jarosław Rudniański Jarosław Rudniański, Nauka: twórczość i organizacja (Science: Creativity and Organization)
88. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 2
Stefan Opara Stefan Opara, Zarys teorii indywidualnej religijności (An Outline of the Theory of Individual Religiosity)
89. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 2
Janina Żurawicka Janina Żurawicka, Twórczość naukowa Ignacego Radlińiskiego (1843—1920) (Scholarly Activity of Ignacy Radliński (1843—1920)
90. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
V. V. Sokolov Zdzisław Kuksewicz, Zarys filozofii średniowiecznej (An Outline of Medieval Philosophy) and Filozofia czlowieka. Teoria duszy (The Philosophyof Man. The Theory of the Soul)
91. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
Barbara Gradzik Antoni Kępiński, Psychopatie (Psychopathies)
92. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
Janusz Kuczyński Janusz Kuczyński, Homo creator. Wstęp do dialektyki człowieka (Homo creator. An Introduction into the Dialectics of Man)
93. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
Tadeusz Kotarbiński Tadeusz Kielanowski, Rozmyslania o przemijaniu (Reflections on Passing Away)
94. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
Vsievolod Volchev Norbert Michta, Julian Marchlewski. Polska — naród — socjalizm (Julian Marchlewski. Poland — Nation — Socialism)
95. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 3
Wiaczesław Piotrowski Antoni Kępiński, Lęk (Anxiety)
96. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 3
Witold Marciszewski Witold Marciszewski, Podstawy logicznej teorii przekonań (Foundations of a Logical Theory of Assent)
97. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 3
Roman Rudziński Roman Rudziński, Ideał moralny a proces dziejowy w marksizmie i neokantyzmie (Moral Ideal and Historical Process in Marxism andNeo-Kantianism)
98. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 4
Władysław Krajewski Władysław Krajewski, Konieczność, przypadek, prawo statystyczne (Necessity, Chance, Statistical Law)
99. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 4
Jan Szczepański Wojciech Pomykalo, Kształtowanie ideału wychowawczego w PRL w latach 1944—1976 (The Shaping of the Educational Ideal in Poland in 1944—1976)
100. Dialectics and Humanism: Volume > 7 > Issue: 2
Józef Andrzej Stuchliński Józef Andrzej Stuchliński, Problemy wyboru strategii metodologicznej w biologii współczesnej (Choice of Methodological Strategy in Contemporary Biology)