Displaying: 81-100 of 3448 documents

0.024 sec

81. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
Barbara Gradzik Antoni Kępiński, Psychopatie (Psychopathies)
82. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
Janusz Kuczyński Janusz Kuczyński, Homo creator. Wstęp do dialektyki człowieka (Homo creator. An Introduction into the Dialectics of Man)
83. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
Tadeusz Kotarbiński Tadeusz Kielanowski, Rozmyslania o przemijaniu (Reflections on Passing Away)
84. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
Vsievolod Volchev Norbert Michta, Julian Marchlewski. Polska — naród — socjalizm (Julian Marchlewski. Poland — Nation — Socialism)
85. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 3
Wiaczesław Piotrowski Antoni Kępiński, Lęk (Anxiety)
86. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 3
Witold Marciszewski Witold Marciszewski, Podstawy logicznej teorii przekonań (Foundations of a Logical Theory of Assent)
87. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 3
Roman Rudziński Roman Rudziński, Ideał moralny a proces dziejowy w marksizmie i neokantyzmie (Moral Ideal and Historical Process in Marxism andNeo-Kantianism)
88. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 4
Władysław Krajewski Władysław Krajewski, Konieczność, przypadek, prawo statystyczne (Necessity, Chance, Statistical Law)
89. Dialectics and Humanism: Volume > 6 > Issue: 4
Jan Szczepański Wojciech Pomykalo, Kształtowanie ideału wychowawczego w PRL w latach 1944—1976 (The Shaping of the Educational Ideal in Poland in 1944—1976)
90. Dialectics and Humanism: Volume > 7 > Issue: 2
Józef Andrzej Stuchliński Józef Andrzej Stuchliński, Problemy wyboru strategii metodologicznej w biologii współczesnej (Choice of Methodological Strategy in Contemporary Biology)
91. Dialectics and Humanism: Volume > 7 > Issue: 2
Witold Mackiewicz Witold Mackiewicz, Brzozowski
92. Dialectics and Humanism: Volume > 7 > Issue: 2
Józef Żuraw Józef Żuraw, Myśl Filozoficzna I Społeczna Tadeusza Kościuszki. Tradycje I Współczesnść (The Philosophical and Social Thought Of Tadeusz Kościuszko. Traditions and the Present Day)
93. Dialectics and Humanism: Volume > 8 > Issue: 2
Barbara Jedynak, Stanisław Jedynak Marek Fritzhand. Marksizm, Gumanizm, Moral (Marxism, Humanism and Morality); Mieczyslaw Michalik. Dialektika Razvitiya Sotsialisticheskoy Morali (Dialectics of the 'Development of Socialist Morality)
94. Dialectics and Humanism: Volume > 8 > Issue: 2
Witold Mackiewicz Czesław Dejnarowicz, Literatura Naukowa — Uczeni — Wydawcy (Scientific Literature — Scientists — Publishers)
95. Dialectics and Humanism: Volume > 8 > Issue: 2
Seweryn Żurawicki Seweryn Żurawicki, Metody I Techniki Badań Ekonomicznych: Zagadnienia Epistemologiczne I Metodologiczne (Methods and Techniques of Economic Research: Epistemological and Methodological Problems)
96. Dialogue and Universalism: Volume > 14 > Issue: 10/12
Magdalena Borowska The Essence of Art and Artistic Creation: The Post-Modern Vision of the Path to a “Community of the Future”
97. Dialogue and Universalism: Volume > 14 > Issue: 10/12
Tadeusz Kowalik America in an Age of Settling Accounts
98. Dialogue and Universalism: Volume > 19 > Issue: 11/12
Dariusz Góra-Szopiński Universalizing the Polish Pope. Arkadiusz Modrzejewski’s Attempt to Describe the World Order According to John Paul II
abstract | view |  rights & permissions
Among contemporary authors whose philosophical and social thought can be regarded as universalistic, Karol Wojtyła (1920–2005), who became the Pope John Paul II(1978–2005), seems to hold a particular place. An attempt to present the thought of Karol Wojtyła/John Paul II in universalistic categories has been recently made by thePolish philosopher and political scientist Arkadiusz Modrzejewski. The article discusses the advantages and drawbacks of his proposition.
99. Dialogue and Universalism: Volume > 21 > Issue: 1
J. Reed Smith The Oxford History of Byzantium, Cyril Mango
100. Dialogue and Universalism: Volume > 24 > Issue: 1
Krzysztof Pacewicz Against Religion, Wars and States. The Case for Enlightenment Atheism, Just War Pacifism and Liberal-democraticAnarchism by Andrew Fiala