Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 1-20 of 223 documents

Show/Hide alternate language

0.08 sec

1. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Břetislav Horyna Břetislav Horyna
Hegels Ausspruch „Gott ist tot“ in Hinsicht auf Kant und Fichte
Hegel’s Statement “God is dead” with Respect to Kant’s and Fichte’s Philosophies

view |  rights & permissions
2. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Dagmar Pichová Dagmar Pichová
Ironie u Pascala
Irony in Pascal’s Work

view |  rights & permissions
3. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Ivana Holzbachová Ivana Holzbachová
Pojetí role vědy v politice u Emila Durkheima
Emile Durkheim’s Conception of the Role of Science in Politics

view |  rights & permissions
4. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Michal Vavřík Michal Vavřík
K interpretaci Hegelovy filosofie státu
A Contribution to the Interpretation of Hegel’s Philosophy of State

view |  rights & permissions
5. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Antonín Dolák Antonín Dolák
Heideggerova metoda a světlina bytí
Heidegger’s Method and Category Lichtung

view |  rights & permissions
6. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Helena Pavlincová Helena Pavlincová
Cesta Karla Vorovky k Americké filosofii
Karel Vorovka’s Way to American Philosophy

view |  rights & permissions
7. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Jan Zouhar Jan Zouhar
Jan Patočka a Kosíkova Dialektika konkrétního
Jan Patočka and Kosík’s Dialectics of the Concrete

view |  rights & permissions
8. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Erika Lalíková Erika Lalíková
Reflexie umenia v tvorbe Svätopluka Štúra a Etely Farkašovej
Reflections of Art in the Work of S. Štúr and E. Farkašová

view |  rights & permissions
9. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Zdeňka Jastrzembská Zdeňka Jastrzembská
Realistické vysvětlení úspěchu vědy aneb no miracle argument
Realistic Explanation of Scientific Success or No Miracle Argument

view |  rights & permissions
10. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Otakar A. Funda Otakar A. Funda
O hypotetičnosti bádání o raném křesťanství
On the Hypothetical Character of the Research of Early Christianity

11. Studia Philosophica: Volume > 56 > Issue: 1/2
Jiří Gabriel Jiří Gabriel
Albína Dratvová v zrcadle svého Deníku
Albína Dratvová in the Mirror of her Diary

12. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Lubomír Nový Lubomír Nový
Nekrolog na Jiřího Gabriela
Jiří Gabriel’s Obituary

view |  rights & permissions
13. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Jana Nechutová Jana Nechutová
O klucích, filozofii, náboženství a ateismu
Of Boys, Philosophy, Religion and Atheism

view |  rights & permissions
14. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Josef Krob Josef Krob
Jiří Gabriel je Jiří Gabriel
Jiří Gabriel is Jiří Gabriel

view |  rights & permissions
15. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Pavel Spunar Pavel Spunar
Vir honestus
Vir honestus

view |  rights & permissions
16. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Pavel Materna Pavel Materna
Otevřený dopis Jiřímu Gabrielovi
Open Letter to Jiří Gabriel

17. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Miloš Dokulil Miloš Dokulil
Živý pramen „české filosofické reflexe“?
A Live Source of the “Czech Philosophical Reflection”?

view |  rights & permissions
18. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Tomáš Měšťánek Tomáš Měšťánek
Jiří Gabriel, vedoucí mé diplomové práce
Jiří Gabriel, The Supervisor of My Diploma Thesis

view |  rights & permissions
19. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Otakar A. Funda Otakar A. Funda
Racionalita jako způsob vnímání, myšlení, jednání – žití i umírání
Rationality as a means of perception, thinking and acting – living and dying

view |  rights & permissions
20. Studia Philosophica: Volume > 57 > Issue: 1
Czesław Głombik Czesław Głombik
Z historie polských setkání s Janem Patočkou: O sblížení, přátelství a paměti v těžkých dobách
From the history of Polish encounters with Jan Patočka

view |  rights & permissions