Displaying: 1-20 of 1363 documents

0.042 sec

1. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 2
Mieczysław Michalik Mieczysław Michalik, Moralność i wojna (Morality and War)
2. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 2
Józef Borgosz Józef Borgosz, Herbert Marcuse i filozofia trzeciej siły (Herbert Marcuse and the Philosophy of Third Force)
3. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 2
Leszek Nowak Leszek Nowak, U podstaw marksowskiej metodologii nauk (Foundations of the Marxian Methodology of Sciences)
4. Dialectics and Humanism: Volume > 1 > Issue: 2
Leon Koj Leon Koj, Semantyka a pragmatyka. Stosunek językoznawstwa i psychologii do semantyki (Semantics and Pragmatics. The Relation of Linguistics and Psychology to Semantics)
5. Dialectics and Humanism: Volume > 10 > Issue: 4
Witold Marciszewski Theo Bungarten (ed.), Wissenschaftssprache, Beiträge zur Methodologie, theoretischen Fundierung und Deskription
6. Dialectics and Humanism: Volume > 10 > Issue: 4
Andrzej Maciej Kaniowski Helmut Gollwitzer, Was Its Religion? Fragen zwischen Theologie, Soziologie und Pedagogik
7. Dialectics and Humanism: Volume > 10 > Issue: 4
Bohdan Urbankowski Lech Łukomski, Twórca filozofii absolutnej. Rzecz o Hoene Wrońskim (The Father of Absolute Philosophy. A Book on Hoene Wrońiski)
8. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 1
Barbara Gradzik Antoni Kępiński, Melancholia (Melancholy)
9. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 1
Bronisław Gołębiowski Janusz Kuczyński, Indywidualność i ojczyzna, Filozoficzna problematyka kwestii narodowej (Individuality and Motherland. Philosophical Problems of the National Question)
10. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 1
Zdzisław Cackowski Główne pojęcie materializmu historycznego (Main Concepts of Historical Materialism)
11. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 4
Tadeusz Pawłowski Tadeusz Pawłowski, Metodologiczne zagadnienia humanistyki (Methodological Problems in the Humanities)
12. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 4
Stanisław Kozyr-Kowalski Mirosław Nowaczyk, Filozofia a historia religii we Włoszech 1873—1973 (Philosophy and the History of Religion in Italy between 1873 and 1973).
13. Dialectics and Humanism: Volume > 2 > Issue: 4
Seweryn Żurawicki Seweryn Żurawicki, Problemy prognozowania ekonomicznego (Problems of Economic Forecasting)
14. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 2
Jarosław Rudniański Jarosław Rudniański, Nauka: twórczość i organizacja (Science: Creativity and Organization)
15. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 2
Stefan Opara Stefan Opara, Zarys teorii indywidualnej religijności (An Outline of the Theory of Individual Religiosity)
16. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 2
Janina Żurawicka Janina Żurawicka, Twórczość naukowa Ignacego Radlińiskiego (1843—1920) (Scholarly Activity of Ignacy Radliński (1843—1920)
17. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
V. V. Sokolov Zdzisław Kuksewicz, Zarys filozofii średniowiecznej (An Outline of Medieval Philosophy) and Filozofia czlowieka. Teoria duszy (The Philosophyof Man. The Theory of the Soul)
18. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
Barbara Gradzik Antoni Kępiński, Psychopatie (Psychopathies)
19. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
Janusz Kuczyński Janusz Kuczyński, Homo creator. Wstęp do dialektyki człowieka (Homo creator. An Introduction into the Dialectics of Man)
20. Dialectics and Humanism: Volume > 4 > Issue: 3
Tadeusz Kotarbiński Tadeusz Kielanowski, Rozmyslania o przemijaniu (Reflections on Passing Away)