Search narrowed by:Narrow search


By category:

By publication type:

By language:

By journals:

By document type:


Displaying: 1-20 of 800 documents

0.09 sec

1. Forum Philosophicum: Volume > 1
Stanisław Głaz SJ Doświadczenie religijne w rozumieniu Antoniego Vergote'a
2. Forum Philosophicum: Volume > 1
Roman Darowski SJ Przedmowa
3. Forum Philosophicum: Volume > 1
Stanisław Ziemiański SJ Local Movement as Steady State
4. Forum Philosophicum: Volume > 1
Aleksander Posacki SJ Doświadczenie tragiczne jako inicjacja według Lwa Szestowa (1866-1938)
5. Forum Philosophicum: Volume > 1
Piotr Lenartowicz SJ Problem „psychofizyczny" Zagadka czy artefakt?
6. Forum Philosophicum: Volume > 1
Franciszek Adamski, M. Olszańska Cultura tra sacro e profano
7. Forum Philosophicum: Volume > 1
Jerzy Koperek CP Władza państwowa a społeczeństwo obywatelskie w świetle nauki społecznej Kościoła
8. Forum Philosophicum: Volume > 1
Stanisław Głaz SJ Religious Experience according to Antoine Vergote
9. Forum Philosophicum: Volume > 1
Stanisław Obirek SJ Filozofia w szkotack jezuickich w Polsce w XVI wieku [La philosophie dans les collèges des jésuites en Pologne au XVIᵉ siècle]
10. Forum Philosophicum: Volume > 1
Jakub Z. Lichański Retoryka a filozofia w nauczaniu jezuickim. Assertiones rhetoricae, Poznań 1577
11. Forum Philosophicum: Volume > 1
Franciszek Adamski Kultur a między sacrum i profanum
12. Forum Philosophicum: Volume > 1
Tadeusz Ślipko SJ Ideologiczne rozdroża współczesnego Polaka
13. Forum Philosophicum: Volume > 1
Jözef Bremer SJ W. Sellars'a behawiorystyczna teoria aktów myślenia
14. Forum Philosophicum: Volume > 1
Dariusz Łukasiewicz Relativistic and Absolute Concept of Truth in Edmund Husser's Prolegomena to Pure Logic
15. Forum Philosophicum: Volume > 1
Roman Darowski SJ Paul Siwek SJ (1893-1986), philosophe et psychologue
16. Forum Philosophicum: Volume > 1
Stanislaw Pyszka SJ Elementy chrześcijańskiej nauki społecznej w książce Jana Pawła II Przekroczyć próg nadziei
17. Forum Philosophicum: Volume > 1
Tadeusz Ślipko SJ Die ideologischen Scheidewege des modernen Polen
18. Forum Philosophicum: Volume > 1
Roman Darowski SJ Paweł Siwek SJ (1893-1986), filozof i psycholog
19. Forum Philosophicum: Volume > 1
Dariusz Łukasiewicz Relatywistyczne i absolutystyczne pojęcie prawdy w Prolegomenach do czystej logiki Edmunda Husserla
20. Forum Philosophicum: Volume > 1
Franciscus Bargieł SJ Thomas Młodzianowski SJ (1622-1686) - insignis Suarezianae philosophiae assecla in Polonia XVII saeculi